Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 15/02/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέση Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΕΣ/2019) για την πλήρωση της θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύουν.Οι γενικές αρμοδιότητες των Τομεακών Γραμματέων Υπουργείων προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 81/2017 και αποτυπώνονται στο προσαρτημένο στην παρούσα ειδικό Περίγραμμα Θέσης Εργασίας (Π.Θ.Ε.)


- Τα ειδικότερα καθήκοντα του Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς ΥΠΠΕΘ αναγράφονται, ομοίως, στο προσαρτημένο στην παρούσα ειδικό Π.Θ.Ε.
Για την προς πλήρωση θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν τα μέλη του Μητρώου του άρθρου 1 του ν. 4369/2016, καθώς και υποψήφιοι που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α’ του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) ή υπηρετούν στο δημόσιο τομέα με σχέση άλλη από τη σχέση τακτικού μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την 21/1/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει την 15/2/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.


Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν υποβάλλει αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του ΥΠΠΕΘ που είχε προκηρυχθεί με την με αριθμ. πρωτ. 10445/Γ2/22.01.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (53 ΕΣ/2018) (ΑΔΑ: ΩΙΨΞ4653ΠΣ-ΘΥΕ) η οποία έχει παύσει να ισχύει, πρέπει, εφόσον το επιθυμούν, να επανυποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητάς τους για την θέση του Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης.


Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Με την αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και αναλυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, προκειμένου οι υποψήφιοι να αξιολογηθούν πληρέστερα κατά τη διαδικασία επιλογής από το Ε.Σ.Ε.Δ. Οδηγίες για τη συμπλήρωση ή υποβολή των ηλεκτρονικών
αιτήσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στη διαδρομή: Βοήθεια- >Εγχειρίδια Χρήσης.
Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
4 θέσεις εργασίας στον ΕΔΟΕΑΠ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ
2 Θέσεις ειδικών λειτουργικών επιστημόνων Β Βαθμίδας στο ΙΜΒΒ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Θέση ερευνητή Β ή Γ βαθμίδας στο ΙΠΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Θέση υπεύθυνου ανάπτυξης στο ΕΛΙΑΜΕΠ
ΕΛΙΑΜΕΠ
2 Θέσεις ειδικού λειτουργικού επιστήμονα Β Βαθμίδας στο ΙΜΒΒ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ