Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 18/01/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ

Συμβάσεις με ιδιώτη Ψυχίατρο και Χειρουργό στο ΕΚΚΝΑ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υπογραφής σύμβασης με ιδιώτες κατ’ επίσκεψη ιατρούς στο Ε.Κ.Κ.Ν.Α (ενός ψυχιάτρου και ενός χειρουργού)
Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις με ιδιώτη ψυχίατρο και χειρουργό, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους κρατούμενους με αμοιβή κατ’ επίσκεψη , για
χρονικό διάστημα δύο ετών (2)


Η αμοιβή δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα τετρακόσια σαράντα ευρώ και είκοσι λεπτά μεικτά (440,20€) μηνιαίως, καθώς ορίζεται με την αριθμ. 2/532/0022/24-1-2002 κοινή απόφαση των
Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών και το Π.Δ. 98/1993 που δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 106 τεύχος Β΄ της 31-10-2002 Φ.Ε.Κ. Η πληρωμή θα γίνει από την υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του
Υ.Δ.Δ.Α.Δ.. Οι πιθανόν ασφαλιστικές εισφορές θα βαρύνουν τους ίδιους.


Οι ημέρες και οι ώρες των επισκέψεων θα καθορίζονται από την Υπηρεσία μας. Η ανωτέρω αμοιβή θα παρέχεται μόνον όταν αυτή καλύπτεται από τις επισκέψεις των ασθενών κρατουμένων που
θα πραγματοποιεί ο ιατρός μέσα στην διάρκεια του μήνα.
Οι ενδιαφερόμενοι ,θα πρέπει να μην υπηρετούν στο Δημόσιο Τομέα καθώς επίσης και να μην ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. Θα προτιμηθούν οι υποψηφιότητες εκείνων που δύνανται να ανταποκριθούν
αμεσότερα σε τυχόν έκτακτα περιστατικά του Καταστήματός μας.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έως της 18-01-2019 να υποβάλλουν στην υπηρεσία μας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την υπηρεσία μας με την οποία θα αιτείται την πρόσληψή του.
Πιστοποιητικό του Οδοντιατρικού Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένος ότι περιλαμβάνεται στα μητρώα του Συλλόγου.
Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπηρετεί στο Δημόσιο Τομέα καθώς επίσης και δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Ε.Σ.Υ.
Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
Επικυρωμένη απόφαση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
Θέσεις για πλαστικούς χειρουργούς, δερματολόγους, ιατρούς σε αναμονή ειδικότητας
ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
θέσεις εργασίας για γιατρούς άνευ ειδικότητας
BIOTYPOS
Θέσεις εργασίας για γιατρούς ειδικευμένους δερματολόγους ή πλαστικούς χειρουργούς
CDM MEDICAL GROUP
Θέσεις εργασίας για γιατρούς σε αναμονή για ειδικότητα δερματολογίας και πλαστικής
CDM MEDICAL GROUP
Γενικός γιατρός για Αθήνα, Πάτρα, Ρόδο και Λεμεσό
CDM MEDICAL GROUP