Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 22/01/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

3 θέσεις με απόσπαση στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ δέχεται αιτήσεις για 3 θέσεις με απόσπαση ως εξής:
Α. Μία (1) θέση προϊσταμένου τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών (ΠΔΟΙΚΥΠ)
Α1. Αντικείμενο εργασιών
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος των Διοικητικών Υπηρεσιών συντονίζει και μεριμνά για την ορθή λειτουργία του τμήματος. Στο τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ανήκει το σύνολο της υποστήριξης των οργάνων διοίκησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και των συλλογικών οργάνων αυτού, της τήρησης του πρωτοκόλλου, των δημοσίων σχέσεων και της προβολής των δραστηριοτήτων του, καθώς και των αρμοδιοτήτων του γραφείου ανθρωπίνων πόρων.


Β. Μία (1) θέση υπαλλήλου υπεύθυνου προμηθειών για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (ΥΠΠΡΟΜ)
Β1. Αντικείμενο εργασιών
- Διενέργεια παντός είδους προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών
- Παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας περί Δημόσιων Συμβάσεων
-Διενέργεια όλων των απαιτούμενων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων διαγωνιστικών διαδικασιών
- Διενέργεια διαδικασίας μετακινήσεων
- Παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας για τις μετακινήσεις στο Δημόσιο
-Λοιπές εργασίες αρμοδιότητας Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών


Γ. Μία (1) θέση Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ)
Γ1. Αντικείμενο εργασιών
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος των Οικονομικών Υπηρεσιών συντονίζει και μεριμνά για τον συντονισμό και την ορθή λειτουργία του τμήματος του και ασκεί τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών των άρθρων 25, 26 και 69Γ του ν. 4270/14.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την υπογεγραμμένη αίτησή τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε ξεχωριστά αρχεία τύπου .pdf, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι και τις 22/01/2019 και ώρα 23:59, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται στη διεύθυνση: f.irodiadi@gsrt.gr

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), η δε ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Αμοιβόμενη πρακτική άσκηση στο νέο μουσείο της Αθήνας
ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
Πρόσκληση πρόσληψης Συμβούλου για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού αξιοποίησης των ακινήτων του Ταμείου
ΤΕΑΥΦΕ
Θέση Κοινωνικού Λειτουργού στο Άσυλο Ανιάτων
ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ
2 θέσεις Φυσικοθεραπευτών στο Άσυλο Ανιάτων
ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ
9 θέσεις ειδικών επιστημόνων
KETEKNY AE