Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 18/01/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Θέση ΕΕΠ στην ειδικότητα Θετικές Επιστήμες στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σύμβαση στην Ειδικότητα Θετικές Επιστήμες (Φυσική, Μαθηματικά, Πληροφορική) για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν:
- Πτυχίο στη Φυσική ή Μαθηματικά ή Πληροφορική.
- Μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στη Φυσική ή Μαθηματικά ή Πληροφορική.
- Ικανότητα χρήσης της Ελληνικής γλώσσας ως μητρική. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
- Διδακτορικός Τίτλος (PhD) στις παραπάνω επιστήμες θα αποτελέσει πλεονέκτημα.
- Εμπειρία στη διδασκαλία θεωρητικών ή εργαστηριακών μαθημάτων θα αποτελέσει πλεονέκτημα.
- Ερευνητική εμπειρία σε συναφή πεδία θα αποτελέσει πλεονέκτημα.


Η εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι η Α8-Α10-Α11. Η πλήρωση της θέσης αυτής θα είναι με σύμβαση. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε βαθμίδα της πιο πάνω κλίμακας ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα του.
Η πλήρωση της θέσης αυτής θα είναι με σύμβαση ενός (1) έτους, η οποία δύναται να ανανεωθεί στη λήξη της.


Επιπλέον,
(α) Σύμφωνα με τον περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμο του 2003, με τη συμπλήρωση σύμβασης εργασίας συνολικής περιόδου τριάντα (30) μηνών η σύμβαση μετατρέπεται αυτόματα σε σύμβαση αορίστου διάρκειας, και
(β) τα μέλη ΕΕΠ που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο ή ισότιμο επαγγελματικό τίτλο και τουλάχιστον οκτώ (8) χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), κρίνονται υποχρεωτικά για μονιμοποίηση.


Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
1. Επιστολή στην οποία να δίνουν σύντομη ανασκόπηση του διδακτικού/ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή των μελλοντικών επιστημονικών τους σχεδίων. Επίσης να φαίνεται η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής (2 αντίγραφα).
2. Βιογραφικό Σημείωμα (στα Αγγλικά ή/και στα Ελληνικά) - (2 αντίγραφα).
3. Κατάλογο δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα).
4. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους (2 αντίγραφα).
5. Ονόματα και στοιχεία δύο ατόμων από τους οποίους πιθανόν να ζητηθούν συστάσεις (2 αντίγραφα).
6. Στοιχεία επικοινωνίας (2 αντίγραφα).


Καθήκοντα / Ευθύνες:
1. Παροχή διδακτικού έργου (διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων, φροντιστηρίων κλπ), επίβλεψη της εργασίας και πρακτικής άσκησης φοιτητών ή/και αυτόνομη διδασκαλία μαθημάτων (για κατόχους διδακτορικού), ανάλογα με της ανάγκες του Τμήματος.
2. Ανάπτυξη, οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων του Τμήματος.


Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν θα προωθηθούν στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη Αίτηση για τη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση στην ειδικότητα Θετικές Επιστήμες (Φυσική, Μαθηματικά, Πληροφορική) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής στα Γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου - Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 4ος όροφος, Αρχ. Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένο Ταχυδρομείο στην Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 ώρα 2.00 μ.μ. η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Έλενα Τήλλυρου στη ηλεκτρονική διεύθυνση elena.tyllirou@cut.ac.cy ή στο τηλέφωνο 25002466.


Σημειώνεται ότι:
- Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
- Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το σεξουαλικό προσανατολισμό.

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
3 θέσεις Επίκουρων Καθηγητών στην Ιατρική Σχολή
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα Ιστορίας
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
8 Θέσεις ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο τμήμα Νοσηλευτικής
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ