Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 07/12/2018 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Θέση Φαρμακοποιού στις υπηρεσίες του υπουργείου υγείας της Κύπρου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), πιθανόν να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στις Υπηρεσίες/Τμήματα του Υπουργείου Υγείας, για την περίοδο 2018 - 30/6/2019:


ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(α) Φαρμακοποιός (Κλ. Α8) (2ος ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ)
Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Εγγεγραμμένος Φαρμακοποιός στην Κύπρο.
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως το ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.
1. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στα Οικεία Σχέδια Υπηρεσίας.


2. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου: α) για την κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως, β) για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών ή για την κάλυψη αναγκών έναντι κενών θέσεων και γ) για την αντικατάσταση υπαλλήλων που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια απουσίας όπως ήθελε καθορισθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό, θα είναι με σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών ή μικρότερης διάρκειας, εάν ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους είναι λιγότερος από έξι (6) μήνες, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη παύει να υφίσταται, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη αφορά περίοδο μικρότερη των έξι μηνών. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται για έξι (6) μήνες κάθε φορά, νοουμένου ότι η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη, εξακολουθεί να υφίσταται για κάθε περίοδο απασχόλησης και η απόδοση του
εργοδοτουμένου αξιολογείται ως επαρκής.


Νοείται ότι, για εργοδοτούμενο ορισμένου χρόνου ο οποίος προσλήφθηκε βάσει των σημείων α) και β) και ο οποίος δεν συμπληρώνει τριάντα (30) μήνες συνολικής απασχόλησης κατά τη λήξη της περιόδου των τριάντα (30) μηνών της ισχύος του πίνακα, η σύμβαση απασχόλησης ανανεώνεται, μέχρι αυτός να καταστεί εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου, χωρίς να χρειάζεται η εκ νέου υποβολή αίτησης για περίληψή του στον υπό κατάρτιση νέο πίνακα.


3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Υπουργείο Υγείας, ή την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.ά.) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες στη Διεύθυνση, Πολυφήμου 13, Τ.Κ. 2033, Βιομηχανική περιοχή Στροβόλου, Στρόβολος, Γραφείο 140, μεταξύ των ωρών 08:30 π.μ. με 2:30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 7 Δεκεμβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 22608642.


Τονίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι για κάθε κατηγορία αναγκών που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστό έντυπο.
ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2016 (Ν. 70(Ι)/2016) ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΣΗ.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018- 30/6/2019


ΘΕΣΗ: Φαρμακοποιός (Κλ. Α8)
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μεταπτυχιακό / Master σχετικό με τη θέση που υποβάλλεται η αίτηση 1
Διδακτορικό / PhD σχετικό με τη θέση που υποβάλλεται η αίτηση 3
Πείρα στη θέση που υποβάλλεται η αίτηση μετά την απόκτηση του Πανεπιστημιακού Διπλώματος (αποδεδειγμένη με κοινωνικές ασφαλίσεις και βεβαίωση από εργοδότη) 0,25-7,5 0,25 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δεκαπέντε χρόνια


Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη:
(α) Η ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο Φαρμακοποιών Κύπρου.
(β) H ημερομηνία γεννήσεως.
Σημ.: (1) Δεν μοριοδοτείται η εργασιακή πείρα σε εθελοντική βάση, αμισθί και για σκοπούς απόκτησης του πτυχίου.
Επίσης η εργασιακή πείρα μοριοδοτείται μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού διπλώματος.
(2) Η πείρα λαμβάνεται υπόψη μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
Θέση Διευθυντή του Καρδιολογικού Τμήματος Παίδων και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Θέση Διευθυντού Καρδιοχειρουργικού τμήματος Παίδων και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων στο ΩΚΚ
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Θέση Διευθυντού Καρδιοχειρουργικής Ενηλίκων στο ΩΚΚ
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Θέση Διευθυντού Επεμβατικής Καρδιολογίας στο ΩΚΚ
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
72 θέσεις στον ΟΚΑΝΑ
ΟΚΑΝΑ