Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Δελτία Τύπου
Ημερομηνία: 17/05/2018

ΠΟΣΔΕΠ

Συνάντηση με τον υπουργό παιδείας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Συναντήθηκε σήμερα η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ με τον Υπουργό Παιδείας δύο χρόνια μετά την τελευταία συνάντηση. Αυτή δεν ολοκληρώθηκε λόγω της ξαφνικής αποχώρησης του Υπουργού εξ’ αιτίας έντασης που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ κατέθεσε το επισυναπτόμενο υπόμνημα το οποίο θα συζητηθεί σε νέα συνάντηση που ορίστηκε για τις 30/5.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Για τον Υπουργό Παιδείας

1. Ειδικό Μισθολόγιο μελών ΔΕΠ
Την περίοδο 2007 - 2010 δόθηκαν σημαντικές αυξήσεις σε όλα τα ειδικά μισθολόγια εκτός των πανεπιστημιακών καθηγητών. Αντίθετα, συμμετείχαν σε όλες τις μειώσεις που έγιναν στην τριετία 2010 - 2012 σε όλο το δημόσιο τομέα με οριζόντιες περικοπές που άγγιξαν το 40%. Οι περικοπές αυτές μάλιστα παραμένουν ακέραιες μόνο για τους πανεπιστημιακούς, σε αντίθεση με άλλες κατηγορίες ειδικών μισθολογίων για τις οποίες υπήρξε πλήρης ή μερική αποκατάσταση.

Αποτέλεσμα της αντιμετώπισης αυτής είναι οι αποδοχές των πανεπιστημιακών καθηγητών όχι μόνο να υποχωρήσουν σε σχέση με τα άλλα ειδικά μισθολόγια αλλά και να είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, όπως καταδεικνύεται και από τη μελέτη του Χ. Φείδα (Γραμματέα της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ) η οποία έχει δημοσιευθεί από την Ομοσπονδία μας1.
Οι τελευταίες μειώσεις του Σεπτεμβριου του 2012 κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το ΣτΕ με την απόφαση 4741/2014, ενώ με μεταγενέστερη απόφαση του Συμβ. Συμμόρφωσης του ΣτΕ (1/2017, παρ. 6, σελ. 8) ορίζεται ρητώς ότι: ...Και ναι μεν ο νομοθέτης και η, κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση διατηρούν την ευχέρεια να προβούν σε κατάρτιση νέου μισθολογίου για τα μέλη ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. επί τη βάση των κριτηρίων που τέθηκαν με την προαναφερθείσα απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη διαμόρφωση, όμως, αυτού οι αποδοχές των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ δεν θα μπορούσαν να καθορισθούν σε επίπεδα αντίστοιχα και, κατά μείζονα λόγο, κατώτερα εκείνων που είχαν διαμορφωθεί κατ’ εφαρμογή του Ν. 4093/2012, οι διατάξεις του οποίου έχουν ήδη κριθεί αντισυνταγματικές.... Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση αρνείται να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου και να τις αποκαταστήσει, ως οφείλει, στο επίπεδο του 2012.
Αντίθετα, η κυβέρνηση νομοθέτησε το Μάιο του 2017 νέο ειδικό μισθολόγιο με το το οποίο, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις, επέφερε νέες μειώσεις στις αποδοχές των καθηγητών Πανεπιστημίου, μειώσεις οι οποίες αναδείχθηκαν αμέσως από την ομοσπονδία μας2,3, και επιβεβαιώθηκαν όταν εφαρμόστηκαν4,5, παρά τη ρητορική της κυβέρνησης περί του αντιθέτου.
Οι αποδοχές των Καθηγητών Πανεπιστημίου στην Ελλάδα είναι σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα που δεν συνάδουν δεν συνάδουν με τα υψηλά προσόντα, τα ειδικά καθήκοντα, το έργο και την αποστολή που επιτελούν στην κοινωνία. Επιπλέον, όπως έχει αποδειχθεί από πολλά παραδείγματα, το ύψος των αποδοχών είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Το ότι μέχρι αυτή τη στιγμή η ποιότητα στα ελληνικά Πανεπιστημία έχει διατηρηθεί σε τόσο υψηλά επίπεδα, κάτι που οφείλεται στο υψηλό αίσθημα ευθύνης και στον πατριωτισμό των ελλήνων Πανεπιστημιακών, δεν πρέπει να μας εφησυχάζει ότι αυτό θα κρατήσει για πολύ.

Το ισχύον μισθολόγιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τους πανεπιστημιακούς καθηγητές. Η ευθύνη από τις επιπτώσεις των όποιων αντιδράσεων που θα προκαλέσουν αναταραχή στη λειτουργία των πανεπιστημίων, βαρύνει αποκλειστικά την Κυβέρνηση.
Η ΠΟΣΔΕΠ, με απόφαση του Συνεδρίου της6 ζητά από την Κυβέρνηση ένα νέο μισθολόγιο για τους Καθηγητές Πανεπιστημίου που να ανταποκρίνεται στην αξία τους, στο υψηλότατο επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουν και στη σημασία που πρέπει να δίνει η ελληνική πολιτεία στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

2. Χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων
Η ΠΟΣΔΕΠ πολλές φορές με αποφάσεις και ανακοινώσεις των οργάνων της, τόσο της Διοικούσας Επιτροπής4 και της Εκτελεστικής Γραμματείας, όσο και του ίδιου του τακτικού Συνεδρίου της6, έχει αναδείξει το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία οδηγεί τα ιδρύματα σε αδυναμία κάλυψης ακόμη και των ανελαστικών δαπανών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους, και την ανάγκη της σύνδεσης της χρηματοδότησης με τις υπηρεσίες που η πολιτεία απαιτεί από τα Ιδρύματα μας. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ανελαστικές δαπάνες λειτουργίας των πανεπιστημίων. Οποιαδήποτε έκτακτη χρηματοδότηση να αφορά στον τακτικό προϋπολογισμό των ιδρυμάτων και όχι στο ΠΔΕ.

3. Συνταξιοδοτικό αφυπηρετησάντων καθηγητών
Με τους πρόσφατα ψηφισμένους νόμους για το συνταξιοδοτικό παλαιοί και νέοι συνταξιούχοι πανεπιστημιακοί καθηγητές επιβαρύνονται με νέες μειώσεις, οι οποίες αθροιζόμενες στις προηγούμενες, κυμαίνονται πλέον στο 55-58% σε σχέση με το 2009. Αποτέλεσμα της εφαρμογής των νόμων αυτών είναι από 1/1/2019 οι καθαρές αποδοχές της κύριας σύνταξης των καθηγητών Πανεπιστημίου που αφυπηρετούν να κυμαίνεται, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, στα εξευτελιστικά επίπεδα των 1.000 έως 1.200 ευρώ για καθηγητές πρώτης βαθμίδας.
Η Κυβέρνηση οφείλει (α) να αποκαταστήσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης των συνταξιούχων καθηγητών που να ανταποκρίνεται στο υψηλοτάτου επίπεδο έργο που προσέφεραν αλλά στις σημαντικότατες υπηρεσίες προς την ελληνική κοινωνία και (β) να προχωρήσει στην εξειδίκευση των όρων συνταξιοδότησης των μελών ΔΕΠ στη βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (προϋπόθεση διδακτορικών σπουδών και ερευνητικής και διδακτικής υπηρεσίας για τον διορισμό, επιδοματικός χαρακτήρας του μισθού).

4. Νέες θέσεις μελών ΔΕΠ
Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια τα Πανεπιστήμια απώλεσαν το 30% περίπου των καθηγητών τους χωρίς να έχουν τη δυνατότητα της ανανέωσης του προσωπικού τους. Αν και τα τελευταία 2 χρόνια δόθηκαν 914 νέες θέσεις ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια από το Υπουργείο Παιδείας, αυτές σε καμιά περίπτωση δεν επαρκούν για να καλύψουν τα τεράστια κενά που δημιουργήθηκαν.
Η ΠΟΣΔΕΠ ζητά από την κυβέρνηση (α) να εγκρίνει και να δώσει στα Πανεπιστήμια σημαντικό αριθμό νέων θέσεων μελών ΔΕΠ για τα επόμενα χρόνια και επιπλέον (β) να αποφασίσει να επαναπροκυρήσσονται οι θέσεις ΔΕΠ που κενώνονται λόγω αφυπηρετήσεων.

5. Συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων - ΤΕΙ
Η ΠΟΣΔΕΠ ζητά αναλυτική ενημέρωση από τον Υπουργό για το σημαντικότατο αυτό θέμα για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Άγνωστα παραμένουν το στρατηγικό σχέδιο, ο ουσιαστικός στόχος και η αναγκαιότητα των συμπράξεων πανεπιστημίων και ΤΕΙ αλλά και τα σχέδια της κυβέρνησης για το ρόλο και την τύχη του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Η ουσιαστική κατάργηση των ΤΕΙ και η συνακόλουθη ίδρυση νέων Τμημάτων στα πανεπιστήμια απαιτεί δέσμευση για άμεση αύξηση της χρηματοδότησης και άμεση προκήρυξη νέων θέσεων. Επιπλέον, οι συγχωνεύσεις αυτές απαιτούν και την πρόσληψη νέου διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού για την ικανοποιητική στελέχωσή τους ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο. Εύλογες, λοιπόν είναι οι ανησυχίες για περαιτέρω υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των ιδρυμάτων και των τμημάτων που δεν συμμετέχουν στο εγχείρημα για να εξασφαλιστούν πόροι για τα ιδρύματα που προκύπτουν από τις συμπράξεις πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να εντάσσεται σε βαθμίδες καθηγητών Πανεπιστημίου με ουσιαστική αξιολόγηση των προσόντων τους. Η ένταξη σε θέσεις καθηγητών Παν/μίου θα πρέπει να γίνει για όλες τις βαθμίδες μετά από διαδικασία αξιολόγησης από επιτροπές κρίσης με τη διαδικασία αλλά και με τα κριτήρια που κρίνονται οι Καθηγητές Παν/μίου.

6. Λειτουργία ΕΛΚΕ Πανεπιστημίων
Η λειτουργία των ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων έχει γίνει πολύ προβληματική από τότε που εντάχθηκαν στους φορείς της γενικής κυβέρνησης και παρ’ όλες τις βελτιωτικές νομοθετικές ενέργειες που έγιναν με τελευταία νομοθετήματα, το γενικό πλαίσιο είναι άκρως προβληματικό και απίστευτα δυσκίνητο για τη φύση των ερευνητικών προγραμμάτων. Θα πρέπει να βρεθεί μια διέξοδος που να επαναφέρει την ευελιξία της διαχείρισης των ερευνητικών κονδυλίων μέσα από ένα πλαίσιο απόλυτης διαφάνειας και κοινωνικής λογοδοσίας.
7. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης
Υπάρχει μεγάλη ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για θέσπιση ορίου στο προϋπολογισμό των ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία δημιουργούν υποχρέωση υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ) στον επιστημονικό τους υπεύθυνο. Επιπλέον, πρέπει να εξαιρεθούν από την κατάθεση δήλωσης τα μέλη ΔΕΠ αξιολογητές ερευνητικών προτάσεων του ΕΛΙΔΕΚ ώστε να αποδεχτούν την συμμετοχή τους οι συνάδελφοι και να προχωρήσει η αξιολόγηση των προτάσεων που δεν έχει καν αρχίσει εξαιτίας της απροθυμίας των μελών ΔΕΠ να καταθέσουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης αποκλειστικά για τις ανάγκες της αξιολόγησης.

8. Λέκτορες
Η βαθμίδα ΔΕΠ του Λέκτορα ουσιαστικά καταργήθηκε με τον νόμο 4009/2011 χωρίς, όμως, να υπάρξει καμία πρόβλεψη για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συναδέλφων που βρίσκονται ακόμη σε αυτή τη βαθμίδα (επί θητεία και μόνιμοι). Η υποβάθμιση της συγκεκριμένης βαθμίδας συνεχίστηκε με τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ (4485/2017) και το νέο μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ (4472/2017). Η ΠΟΣΔΕΠ ζητά από την κυβέρνηση:
• Να διευκρινιστούν νομοθετικά και με σαφήνεια τα υπαρκτά δικαιώματα των συναδέλφων που υπηρετούν στη βαθμίδα του Λέκτορα, ως προς το αυτοδύναμο διδακτικό έργο και ως προς το ότι είναι καθηγητές πανεπιστημίου.
• Να διορθωθεί η άδικη μισθολογική μεταχείριση των Λεκτόρων. Οι Λέκτορες πρέπει να λαμβάνουν το Επίδομα Διδασκαλίας & Έρευνας που τους αρμόζει, δηλ. το 70 % αυτού του Καθηγητή.
• Να ξαναδοθεί με νομοθετική ρύθμιση η δυνατότητα συμμετοχής των Λεκτόρων στις επιτροπές επίβλεψης και εξέτασης αλλά και η δυνατότητα να μπορούν να είναι κύριοι επιβλέποντες διδακτορικών διατριβών.
• Να δοθεί με νομοθετική ρύθμιση η δυνατότητα μονιμοποίησης στους υπηρετούντες Λέκτορες για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους εντασσόμενους στην βαθμίδα.
• Να δοθεί με νομοθετική ρύθμιση η δυνατότητα ένταξης των μονίμων Λεκτόρων στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μετά από κρίση βασισμένη στα προσόντα που απαιτούνται.

9. Λειτουργία Διυπουργικής Επιτροπής Υπ. Υγείας - Υπ. Παιδείας
Χαιρετίζουμε τη δημιουργία της Επιτροπής αυτής, η οποία ήταν χρόνιο αίτημα της ΠΟΣΔΕΠ. Βέβαια, η σύνθεση της απέχει πολύ από αυτή που είχαμε προτείνει και φοβόμαστε ότι μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία της και να μη βοηθήσει στο να επικεντρωθεί σε στόχους οι οποίοι είναι ουσιαστικοί και αφορούν σε προβλήματα που απαιτούν λύσεις. Εμείς εκ μέρους της ΠΟΣΔΕΠ θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε κατά το δυνατό στην καλύτερη δυνατή λειτουργία της Επιτροπής.
Ζητάμε από την Κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τη Επιτροπή ως ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης και επίλυσης προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί και δημιουργούνται και να μη προσπαθήσει να θεσμοθετήσει νέες δυσμενέστερες συνθήκες για τις Πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια και τα μέλη ΔΕΠ που είναι εγκατεστημένα στα Νοσοκομεία.

10. Εκκρεμότητες με οφειλές μελών ΔΕΠ στους ΕΛΚΕ
Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ έχει τοποθετηθεί αρκετές φορές και στο τελευταίο συνέδριο (αλλά και προηγούμενα συνέδρια) της Ομοσπονδίας, για το θέμα των οφειλών μελών ΔΕΠ στους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων. Για διάφορους λόγους, που δεν έχει αυτή τη στιγμή νόημα να αναλυθούν, για μια σημαντική μερίδα καθηγητών έχουν δημιουργηθεί οφειλές που φτάνουν σε εξωπραγματικά ποσά τα οποία είναι αδύνατον να καταβληθούν. Δύο φορές τον τελευταίο χρόνο διατυπώθηκαν σε σχέδια νόμου ρυθμίσεις που έδιναν λύση στο πρόβλημα δίνοντας τη δυνατότητα στους καθηγητές να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οφειλές τους, αλλά και στους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων να κλείσουν τις παλιές εκκρεμότητες με πολλαπλά οφέλη για όλους, αλλά και τις δύο φορές οι ρυθμίσεις αποσύρθηκαν την τελευταία στιγμή. Πιστεύουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθεί μια λύση σε αυτό το χρόνιο πρόβλημα για τα εμπλεκόμενα μέλη ΔΕΠ και τα Πανεπιστήμια.

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Δελτία Τύπου
Τη σύνταξη πορίσματος για την πανεπιστημιοποίηση του ΤΕΙ Κρήτης αποφάσισε η επιστημονική επιτροπή
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Τα 16 βασικά σημεία του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε στη Βουλή
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Έναρξη εκπαίδευσης επιμορφωτών Β επιπέδου ΤΠΕ σε 9 Πανεπιστήμια
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Πολιτική προτεραιότητα αιχμής για τη ΝΔ η αναμόρφωση και ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Για τους αδιόριστους των νέων θέσεων ΔΕΠ του 2018
ΠΟΣΔΕΠ