Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 30/04/2018 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Θέση ειδικού επιστήμονα στο εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορείας ΦΩΣ, του
Πανεπιστημίου Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης (μερικής ή πλήρους απασχόλησης) Ειδικού
Επιστήμονα. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής
Τεχνολογίας που χρηματοδοτούνται από εξωτερική χρηματοδότηση.


Σημειώνεται ότι ένας (1) ανθρωπομήνας εργασίας πλήρους απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ισούται με 140 ώρες.


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Ο Ειδικός Επιστήμονας θα διεξάγει έρευνα μέσα στα πλαίσια των αναγκών των ερευνητικών προγραμμάτων του
Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας στα θέματα του ελέγχου της ποιότητας των ΦΒ, στην ενσωμάτωσή τους στο
έξυπνο δίκτυο και στις καινούργιες τεχνολογίες όπως οι τεχνολογίες αποθήκευσης και η ηλεκτροκίνηση. Συγκεκριμένα,
ο/η επιτυχόν υποψήφιος/α αναμένεται να έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και ευθύνες:
- Σχεδιασμός, υλοποίηση και διεξαγωγή πειραμάτων για τη συλλογή δεδομένων.
- Μοντελοποίηση έξυπνων δικτύων και ενσωμάτωση τεχνολογιών αποθήκευσης και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.
- Μελέτη ηλεκτροκίνησης σε έξυπνα δίκτυα.
- Ανάλυση δεδομένων.
- Ανάπτυξη διαγνωστικών μεθόδων μέσω ανάλυσης σήματος (Signal Processing) και επεξεργασίας εικόνας
(Image processing).
- Συγγραφή άρθρων και δημοσίευση αποτελεσμάτων.
- Επίβλεψη ερευνητικών εργασιών τελειόφοιτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
- Υποστήριξη στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων.
- Συνεισφορά στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και στην εκπαίδευση.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου στην Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία ή Φυσική.
- Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου (PhD) στην Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία ή Φυσική.
Επίσης, η υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου και η έφεσή του για έρευνα θεωρούνται βασικά προσόντα.


ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Πείρα σε ερευνητικά προγράμματα σε τομείς συναφείς με τους ερευνητικούς τομείς του Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής
Τεχνολογίας, θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.


ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η πλήρωση της θέσης (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) είναι με μονοετές συμβόλαιο σε ωριαία βάση, με δυνατότητα ανανέωσης. Το κατώτατο όριο του ωριαίου κόστους εργοδότησης καθορίζεται σε €14,28 (που αντιστοιχεί σε μηνιαίο μισθό €2.000 με βάση τις 140 ώρες εργασίας) και θα κυμανθεί μέχρι το ανώτατο όριο των ωριαίων ακαθάριστων
απολαβών σε €30,00 που αντιστοιχεί σε μηνιαίο μισθό €4.200 με βάση τις 140 ώρες εργασίας), αναλόγως εμπειρίας και προσόντων καθώς επίσης και των εργασιών του έργου. Από αυτό το ποσό θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδότη και εργοδοτουμένου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους καθώς επίσης και τυχόν Φόρος Εισοδήματος. Το συμβόλαιο δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού και Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Βιογραφικό σημείωμα με περιγραφή προηγούμενης εμπειρίας καθώς και τους βαθμούς των πτυχίων.
3. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακού, μεταπτυχιακού/ών πτυχίου/ων
4. Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.


Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
cioann03@ucy.ac.cy και foss.vacancies@gmail.com, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018. Στην αίτηση θα
πρέπει να αναγράφεται και ο κωδικός αίτησης (FOSS2018SS-05).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Δρα Γεώργιο Η. Γεωργίου,
τηλ. 22892272 ή email: geg@ucy.ac.cy

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΕΙΑΣ ΦΩΣ,
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΕΝH ΘΕΣH ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ
Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας
Αρ. Θέσεων: Μία (1)
Κατηγορία: Ένας (1) χρόνος με δυνατότητα ανανέωσης
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
Κωδικός Αίτησης: FOSS2018SS-05

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέσεις διδακτικού προσωπικού από πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με μετάταξη
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Θέση Επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
9 θέσεις ΔΕΠ στο πανεπιστήμιο Πατρών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέση ΔΕΠ στο τμήμα Φυσικοθεραπείας
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέση ΔΕΠ στο τμήμα εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής του πανεπιστημίου Μακεδονίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ