Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 19/02/2018 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόσληψη διδασκόντων του ΠΔ 407/80 στο τμήμα Φαρμακευτικής

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Συνέλευση του Τμήματος Φαρμακευτικής, στη συνεδρίαση της 2-2-2018, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 του Π.Δ. 407/80, όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθ. 54 του Ν.3653/08 (ΦΕΚ 49Α΄), του άρθρου 80 παρ. 6 Ν.4009/11, και άρθ. 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016, την Υ.Α. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/3.11.2017 (ΑΔΑ: ΩΘΤ04653ΠΣ-ΚΘΗ) και την από 19.12.2017 (ΑΔΑ: ΩΝΡΛ46ΨΖ2Ν-ΥΝΣ) απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, με την οποία διατέθηκε στο Τμήμα μας 50% πίστωσης για πρόσληψη επιστημόνων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
πρόσληψη ενός διδάσκοντα, με πλήρη απασχόληση, για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας ΙΙ (Ενόργανη Ανάλυση) στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος εαρινού εξαμήνου:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ.


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής (Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784, τηλ.: 210 7274193, -4355) από /2/2018 έως 19/2/2018
και ώρες 11:00 - 14:00 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:


1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων.
4. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από
Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον
ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
5. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.


Το πιστοποιητικό γέννησης, Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης των επιλεγέντων θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία για τη σύναψη συμβάσεων και την έκδοση των Πρυτανικών Πράξεων πρόσληψης.
Οι πολίτες κρατών - μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784, τηλ.: 210 7274193, -4355).

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση Αναπληρωτή ή Επίκουρου καθηγητή στον Τομέα Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Θέση ΔΕΠ στο τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέση Επίκουρου Καθηγητή στη σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέση Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή στη σχολή Κοινωνικών Επιστημών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ