Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 27/12/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

3 θέσεις ερευνητών βαθμίδας Β και Γ στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών προκηρύσσει για το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών τις ακόλουθες τρεις (3) θέσεις ερευνητών:
- μια (1) θέση Κύριου Ερευνητή (Β’ βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο Κλασική Αρχαιολογία του Βορειοελλαδικού χώρου με έμφαση στην μελέτη του καθημερινού βίου (Κωδικός θέσης ΤΕΡΑ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/4-2017).
- μια (1) θέση Εντεταλμένου Ερευνητή (Γ’ βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο Οικονομική Ιστορία της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου (Κωδικός θέσης: ΤΕΡΑ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/5-2017).
- μια (1) θέση Εντεταλμένου Ερευνητή (Γ’ βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο Βυζαντινή Ιστορία με έμφαση στους Θεσμούς, την Κοινωνία και την Οικονομία (Κωδικός θέσης: ΤΒΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/6- 2017).


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει:
α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4386/2016 και ισχύει σήμερα, για την αντίστοιχη βαθμίδα ερευνητών
γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής/ιδρύματος.
δ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική απαγόρευση.
ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) κλειστό φάκελο με την ένδειξη: Υποψηφιότητα για τη θέση με κωδικό: …. (κωδικός θέσης), ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα/δικαιολογητικά, μέχρι τις 27/12/2017 και ώρα 15.00, στη Γραμματεία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, επί της Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48 στην Αθήνα ( Τ.Κ. 11635). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής με συστημένη επιστολή, θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• Αίτηση υποψηφιότητας (χειρόγραφη ή δακτυλογραφημένη), στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα ζητεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του/της και θα αναφέρει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
• Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα σε 8 αντίτυπα
• Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
• Βεβαιώσεις/πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και λοιπά αποδεικτικά των γνώσεων και της εμπειρίας του/της υποψηφίου/ίας.
• Ένα (1) αντίτυπο ή φωτοαντίγραφα των επιστημονικών εργασιών τους σε έντυπη μορφή και οκτώ (8) σε ηλεκτρονική (CD)
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης. Σημειώνεται ότι τα σχετικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις των αρμοδίων αρχών θα πρέπει να προσκομισθούν κατά την πρόσληψη. Κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, αρκεί η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης.
• Κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με τη σταδιοδρομία του/της υποψηφίου/ίας.
Πληροφορίες: Γραμματεία Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (Τηλ. 210 7273619).

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
6 θέσεις Ερευνητών Β στην Ακαδημία Αθηνών
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
4 θέσεις Δικηγόρων στον ΟΑΕΔ
ΟΑΕΔ
Πρόσληψη 6 ατόμων μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων στην Πυροσβεστική Ακαδημία
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Θέση Επιστήμονα στα Οικονομικά Διαστήματος
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Θέση Αστροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανικού Διαστημικών Συστημάτων - Επιχειρήσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ