Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 15/12/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

WWF ΕΛΛΑΣ

Υπεύθυνος θαλάσσιου προγράμματος

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

To WWF Ελλάς αναζητά συνεργάτη με πάθος για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ικανότητες να ηγηθεί των προσπαθειών της οργάνωσης σε αυτό το αντικείμενο.
Το θαλάσσιο πρόγραμμα του WWF Ελλάς είναι μέρος μια ευρύτερης Μεσογειακής Πρωτοβουλίας του WWF και περιλαμβάνει σήμερα περισσότερα από δώδεκα διακριτά έργα και μία διεπιστημονική ομάδα 14 στελεχών. Μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, το WWF Ελλάς θα επενδύσει σημαντικούς πόρους και προσπάθεια για την ανάπτυξη λύσεων στα ζητήματα υπερεκμετάλλευσης των θαλασσών, την συμμετοχική διαχείριση, την υλοποίηση δράσεων προστασίας ειδών, την εφαρμογή πολιτικών θαλάσσιας χωροταξίας και δημιουργίας προστατευόμενων περιοχών και την συμμετοχή του κοινού.


Περιγραφή εργασίας
Στο παραπάνω πλαίσιο, ο/η Υπεύθυνος/η Θαλάσσιου Προγράμματος:
Εισηγείται και υλοποιεί την στρατηγική του θαλάσσιου προγράμματος του WWF Ελλάς, αναπτύσσοντας τα έργα και τις δράσεις που απαιτούνται,
Συμβάλλει στην ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων μεσογειακής εμβέλειας,
Συμμετέχει στην υλοποίηση του παγκόσμιου προγράμματος του WWF για τους ωκεανούς,
Αναπτύσσει, οργανώνει και διαχειρίζεται συνεργασίες με οργανισμούς, υπηρεσίες και άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις
Οργανώνει και διοικεί τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους του θαλάσσιου προγράμματος,
Εκπροσωπεί την οργάνωση σε σχετικούς χώρους και με ενδιαφερόμενα μέρη
Συμβάλλει στην διαμόρφωση και υλοποίηση της συνολικής παρέμβασης της οργάνωσης για την προστασία του ελληνικού και μεσογειακού φυσικού περιβάλλοντος.
Προφίλ υποψήφιου/ας


Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α, θα πρέπει:

Να διαθέτει πτυχίο και μεταπτυχιακό σε επιστημονικό αντικείμενο σχετικό με το θαλάσσιο περιβάλλον, και αποδεδειγμένη επιστημονική επάρκεια στα ζητήματα διαχείρισης και προστασίας του.
Να έχει τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία, με τουλάχιστον πέντε χρόνια εργασίας σε εφαρμοσμένα αντικείμενα, ιδανικά στον τομέα της αλιείας.
Να έχει εμπειρία στην διαχείριση έργων και τον συντονισμό ομάδων και συνεργασιών.
Να έχει αποδεδειγμένες ικανότητες στην εκπροσώπηση, την ανάπτυξη δικτύων και την συμμετοχή σε διεργασίες διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης.
Να έχει εξαιρετικές ικανότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο, τουλάχιστον στα ελληνικά και τα αγγλικά, και να διαθέτει δεξιότητες δημόσιου λόγου.
Να μπορεί να ταξιδεύει συχνά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και να διαχειρίζεται πολλαπλά μέσα εξ’ αποστάσεως επικοινωνίας και εργασίας.
Να επιδεικνύει δέσμευση και πάθος για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε πλαίσια ομάδων και υπό συνθήκες πίεσης.
Ιδανικά, να έχει εργαστεί ή προσφέρει εθελοντικά στον χώρο των μη-κυβερνητικών οργανώσεων και/ή να διαθέτει εξοικείωση με τον χώρο της κοινωνίας των πολιτών.

Χαρακτηριστικά θέσης

Η θέση αφορά πλήρη απασχόληση με έδρα στην Αθήνα, με ευέλικτο ωράριο και δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Απαιτεί συχνές -και συχνά πολυήμερες- μετακινήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πέραν των τακτικών αποδοχών, και της κάλυψης των άμεσων εξόδων της εργασίας, παρέχεται ιδιωτική ασφάλιση και -εάν απαιτείται- κάλυψη μέρους των εξόδων μετεγκατάστασης.

Διαδικασία αίτησης
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλον το βιογραφικό τους και μία συνοδευτική επιστολή στο hrmarine@wwf.gr μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2017.

Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν στα ελληνικά και στα αγγλικά, και να καλύπτουν ξεκάθαρα όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με το προφίλ του υποψήφιου.

* Σημείωση: Μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη θα ενημερωθούν για την εξέλιξη της αίτησής τους.

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
6 θέσεις Ερευνητών Β στην Ακαδημία Αθηνών
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
4 θέσεις Δικηγόρων στον ΟΑΕΔ
ΟΑΕΔ
Πρόσληψη 6 ατόμων μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων στην Πυροσβεστική Ακαδημία
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Θέση Επιστήμονα στα Οικονομικά Διαστήματος
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Θέση Αστροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανικού Διαστημικών Συστημάτων - Επιχειρήσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ