Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 28/11/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στο ΤΕΑΥΦΕ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.) αποτελεί αυτοδίκαιη εκ του νόμου μετατροπή του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του τ. Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.). Ειδικότερα το Ταμείο, από την έγκρισή του καταστατικού και μετά, αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. και λειτουργεί ως Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ν.3029/2002.

Αντικείμενο Προσφοράς
Το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ, για την κάλυψη των αναγκών του σε επίπεδο υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, προτίθεται να προχωρήσει σε εξωτερική ανάθεση της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου σε εξειδικευμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα καθήκοντα του οποίου θα συνίστανται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. Φ.51010/οικ.1893/15 (ΦΕΚ 178/Β/23-1-2015) Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης Κεφάλαιο Β, άρθρο 2 και των αρχών του Καταστατικού του.


Ο Εργοδότης αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου με τίτλο: Παροχή Υπηρεσιών προς το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Ν.Π.Ι.Δ. και το έργο θα αφορά την αποτελεσματική λειτουργία εσωτερικού ελέγχου.
Ειδικότερα:


Αποτελεσματική λειτουργία εσωτερικού ελέγχου. Αξιολόγηση καταλληλότητας και αποτελεσματικής λειτουργίας όλων των στοιχείων του συστήματος διοίκησης και δραστηριοτήτων εξωτερικής ανάθεσης.
• Παρακολούθηση και αναφορές
Τυχόν διαπιστώσεις και συστάσεις της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με τις εν λόγω διαπιστώσεις και συστάσεις και διασφαλίζει την υλοποίηση των μέτρων αυτών.
• Ανεξαρτησία
Διασφάλιση ότι, τόσο κατά τη διενέργεια ελέγχου, όσο και κατά την αξιολόγηση και την αναφορά των αποτελεσμάτων, η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου δεν επηρεάζεται από το Δ.Σ. με τρόπο που να μπορεί να υπονομεύσει την ανεξαρτησία και την αμεροληψία αυτής.
• Πολιτική εσωτερικού ελέγχου


Θεσπίζονται κανόνες για τον εσωτερικό έλεγχο οι οποίοι καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:
- Τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου καλείται να γνωμοδοτήσει.
- Τις διαδικασίες τις οποίες εφαρμόζει κατά περίπτωση υπεύθυνος για τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου.
- Κριτήρια για την ανακατανομή καθηκόντων στο προσωπικό.
Το αρμόδιο όργανο σε τακτική βάση τουλάχιστον ετησίως ενημερώνει σχετικά με την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, μέσω εκθέσεων, τις οποίες καταρτίζει ανά τρίμηνο και γνωστοποιεί στο Δ.Σ.
Οι λοιπές αρμοδιότητες περιγράφονται στην Υ.Α. Φ.51010/οικ.1893/15 (ΦΕΚ 178/Β/23-1-2015) Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.


Προϋποθέσεις Αξιολόγησης Προτάσεων
Στα πλαίσια της παρούσας θα αξιολογηθούν οι προτάσεις των εταιρειών/φυσικών προσώπων που τηρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου. Θα συνεκτιμηθεί ιδιαιτέρως η προηγούμενη εμπειρία σε Ασφαλιστικό Οργανισμό.
2. Διαθέτουν επαγγελματική επάρκεια σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου.

Επιλογή Αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά (συντελεστές βαρύτητας 50% η προσφερόμενη τιμή και 50% τεχνογνωσία-εμπειρία).
Η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Διάρκεια Σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στα δύο (2) έτη.

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Φυσικά Πρόσωπα
Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία/φυσικά πρόσωπα και τους πελάτες:
1. Γιατί πιστεύετε ότι πρέπει να επιλεγεί η εταιρεία σας /επιλεγείτε εσείς; (συνοπτικά)
2. Παρακαλούμε υποβάλετε τις ακόλουθες πληροφορίες για τους πελάτες σας (τουλάχιστον δύο και μέγιστο πέντε) στους οποίους παρέχετε την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου
α) Εταιρεία/Οργανισμός/Ταμείο
β) Διεύθυνση
γ) Υπεύθυνο άτομο επαφής
δ) Τηλέφωνο
ε) Διάρκεια παροχής υπηρεσιών (σε έτη)
3. Παρακαλούμε περιγράψτε τη διαδικασία συνεργασίας της εταιρεία σας/φυσικό πρόσωπο σε περίπτωση επιλογής σας. (συνοπτικά)

Έξοδα/Κόστος
Παρακαλώ αναφέρετε την αμοιβή της εταιρείας σας/φυσικό πρόσωπο για τις ζητούμενες υπηρεσίες.

Σχετικά με τις χρεώσεις και τις αμοιβές διευκρινίζεται ότι η εξόφληση του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ) θα γίνεται από το Λογιστήριο του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ..

Τρόπος αποστολής/ καταληκτική ημερομηνία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο αναγράφοντας ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ιδιοχείρως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ. επί της οδού Χαλκοκονδύλη 56, τ.κ. 104 32 Αθήνα, στον 6ο όροφο ή με συστημένη επιστολή.
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών αρχίζει στις 15 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 28 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00μ.μ.
Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη.

Για τυχόν διευκρινήσεις ή ερωτήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διοικητικού στα τηλέφωνα 210-5289583 και 210-5289572 καθημερινά από τις 09:00π.μ.-15:00μ.μ. ή τις αποστείλετε ηλεκτρονικά στο dioik@teayfe.gr

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Ερευνητή Β στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΗΔΛ
Θέση Προϊσταμένου της γενικής διεύθυνσης ανταγωνισμού
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Θέση Ερευνητή Γ Βαθμίδας
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης διευθυντή των Γενικών Αρχείων του Κράτους
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θέση Διδάκτορα Επιστήμης Υπολογιστών στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ