Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 28/11/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - EPSO

Διαγωνισμός για γλωσσομαθείς νομικούς στην Δανική, Εσθονική, Ιρλανδική, Κροατική, Λετονική και Σλοβένικη Γλώσσα

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς, βάσει εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων από τους οποίους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως γλωσσομαθείς νομικούς (ομάδα καθηκόντων AD).

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμών και τα παραρτήματά της αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τις εν λόγω διαδικασίες επιλογής.
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ για τους γενικούς κανόνες που εφαρμόζονται στους γενικούς διαγωνισμούς.
Αριθμός επιτυχόντων ανά διαγωνισμό:
EPSO/AD/348/17 - DA: 7
EPSO/AD/351/17 - HR: 7
EPSO/AD/349/17 - ET: 7
EPSO/AD/352/17 - LV: 7
EPSO/AD/350/17 - GA: 8
EPSO/AD/353/17 - SL: 7
Η παρούσα προκήρυξη αφορά πολλούς διαγωνισμούς. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο σε έναν διαγωνισμό. Η επιλογή πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητάς σας.
ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσλαμβάνουν νομικούς υψηλής εξειδίκευσης οι οποίοι πρέπει να είναι ικανοί να αναθεωρούν νομικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συνταχθεί στη γλώσσα του διαγωνισμού από δύο τουλάχιστον άλλες γλώσσες και να παρέχουν συμβουλές σε θέματα σύνταξης νομοθετικών κειμένων, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα της σύνταξης των νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γλωσσομαθείς νομικοί χρησιμοποιούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τρέχοντα εργαλεία πληροφορικής και μηχανοργάνωσης.
Οι γλωσσομαθείς νομικοί παρακολουθούν τις νομοθετικές διαδικασίες σε όλα τα στάδια του νομοθετικού έργου και παρεμβαίνουν ως σύμβουλοι, διασφαλίζοντας την ποιότητα της σύνταξης κειμένων και την τήρηση των κανόνων σε θέματα παρουσίασης νομοθετικών πράξεων. Επίσης, ελέγχουν τη γλωσσική και νομική συνοχή νομοθετικών κειμένων που έχουν ήδη μεταφραστεί και αναθεωρηθεί, στη γλώσσα του διαγωνισμού, σε σχέση με άλλες γλωσσικές εκδοχές αυτών των κειμένων. Τα καθήκοντα συνεπάγονται τακτικές επαφές με τους διάφορους παράγοντες που συμμετέχουν στη νομοθετική διαδικασία.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Κατά την ημερομηνία επικύρωσης της αίτησης υποψηφιότητάς τους, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ΟΛΟΥΣ τους ακόλουθους όρους:
1) Γενικοί όροι:
-Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ
-Να έχουν εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις σχετικά με τη στρατιωτική τους θητεία
-Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων

2) Ειδικοί όροι - γλώσσες:

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 3 επίσημες γλώσσες της ΕΕ :
-επίπεδο C2 (άριστη γνώση) της γλώσσας του επιλεγέντος διαγωνισμού,
-ελάχιστο επίπεδο C1 (εις βάθος γνώση) της αγγλικής γλώσσας, και
-ελάχιστο επίπεδο C1 (εις βάθος γνώση) της γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής, ιταλικής ή πολωνικής γλώσσας.

Επισημαίνεται ότι τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να ισχύουν για κάθε γλωσσική ικανότητα (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και προφορική κατανόηση) που ζητείται στο έντυπο της αίτησης. Οι ικανότητες αυτές αντιστοιχούν σε εκείνες που προσδιορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες: https://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/european-language-levels-cefr
Στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμών η αναφορά στις γλώσσες θα γίνεται ως εξής:
-Γλώσσα 1 του επιλεγμένου διαγωνισμού θα είναι μία από τις ακόλουθες γλώσσες: δανική, εσθονική, ιρλανδική, κροατική, λετονική ή σλοβενική. Γλώσσα που χρησιμοποιείται για ορισμένες ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης και τη δοκιμασία μετάφρασης
-Γλώσσα 2 ( αγγλική ): η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την αίτηση υποψηφιότητας, ορισμένες ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και τις δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης, τη δοκιμασία μετάφρασης και για την επικοινωνία μεταξύ της EPSO και των υποψηφίων που έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση
-Γλώσσα 3: επιλέγεται μεταξύ της γαλλικής, της γερμανικής, της ισπανικής, της ιταλικής ή της πολωνικής : γλώσσα που χρησιμοποιείται για μία από τις δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης.
Η γλώσσα 2 πρέπει να είναι η αγγλική.
Τα πρωτότυπα των εγγράφων που χρησιμοποιούν οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες συντάσσονται σχεδόν εξολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα και χρησιμοποιούνται ως βάση για την αναθεώρηση από τους γλωσσομαθείς νομικούς στις άλλες γλώσσες.
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι που προσλαμβάνονται κατόπιν των διαγωνισμών αυτών θα εργάζονται, συνεπώς, κυρίως με έγγραφα συνταγμένα στην αγγλική γλώσσα. Οι λοιπές γλωσσικές επιλογές για τη γλώσσα 3 αντανακλούν τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO https://jobs.eu-careers.eu έως την:
28 Νοεμβρίου 2017 στις 12.00 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Senior Investment Manager
EUROPEAN INVESTMENT BANK
Financial Policy Officer
EUROPEAN INVESTMENT BANK
Κενή θέση προϊσταμένου τεχνικών υπηρεσιών
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Officer Human Resources - Data Management and reporting
EUROPEAN INVESTMENT BANK
Κενή θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ