Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 08/09/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πρόσληψη λειτουργού έγκαιρης παιδικής παρέμβασης

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη Λειτουργού Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης, για περίοδο 12 μηνών για τις επαρχίες Λεμεσού/Πάφου.
1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Ψυχολογία. (Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
(γ) Γνώσεις στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (όπως επεξεργαστή κειμένου, SPSS, διαδίκτυο).
(δ) Διετή πείρα στην παροχή υπηρεσιών έγκαιρης παιδικής παρέμβασης, καλή γνώση όσον αφορά τις αναπτυξιακές
διαταραχές ή/και υπηρεσιών συναφών με τα καθήκοντα της θέσης σε άτομα με νοητική αναπηρία.
(ε) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού
έτους στην Ψυχολογία της Υγείας, Συμβουλευτική ή Κλινική Ψυχολογία, αποτελεί πλεονέκτημα.


2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
(α) Εντοπισμός παιδιών που παρουσιάζουν ή πιθανόν να παρουσιάσουν νοητική αναπηρία.
(β) Οργάνωση των θεμάτων που απαιτούνται για αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης και των θεραπευτικών και άλλων παρεμβάσεων προς το παιδί.
(γ) Διερεύνηση των αναγκών της οικογένειας και οργάνωση και παρακολούθηση των παρεμβάσεων προς αυτή.
(δ) Παροχή ψυχολογικής στήριξης και καθοδήγησης προς την οικογένεια.
(ε) Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν σχετικών με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής.


3. TA KΡIΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
Προσόντα Μόρια
-Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Ψυχολογία Άριστα 8 Λίαν καλώς 7 Καλώς 6
-Διετή πείρα στην παροχή υπηρεσιών έγκαιρης παιδικής παρέμβασης, καλή γνώση όσον αφορά τις αναπτυξιακές διαταραχές ή/και υπηρεσιών συναφών με τα καθήκοντα της θέσης σε άτομα με νοητική αναπηρία 5 μόρια για τη διετία και 0.5 μόριο για κάθε συνεχές συμπληρωμένο εξάμηνο πέραν των δύο ετών, με ανώτατο όριο τα πέντε έτη
-Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στην Ψυχολογία της Υγείας, Συμβουλευτική ή Κλινική Ψυχολογία 4
-Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) 2


4. Η βασική αμοιβή όσον αφορά το Λειτουργό Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α5 που ανέρχεται σε €10.325 ετήσιος βασικός μισθός και σ’ αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

5. Η απασχόληση του Λειτουργού θα είναι για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία εργοδότησής του ή ενωρίτερα αν παύσουν να υφίστανται οι έκτακτες ανάγκες που θα ικανοποιεί, λόγω διαφοροποίησης των αναγκών λειτουργίας του Προγράμματος. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότησή του τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις από τα Γραφεία της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων, στη διεύθυνση, 28ης Οκτωβρίου 10, 2012 Στρόβολος, τηλ. 22871333 ή μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής www.cpmental.com.cy
7. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων όπως και βεβαιώσεων για την απαιτούμενη πείρα, θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία της Επιτροπής έναντι απόδειξης παραλαβής, ή να αποσταλούν στην Πρόεδρο της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση, Τ.Θ. 23292, 1680 Λευκωσία, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 8/9/2017 και ώρα 12.30 μ.μ.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Κενή θέση Τεχνικού στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακα
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Κενή θέση Προϊσταμένου Κλάδου Πληροφορικής
ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Πρόσληψη Ιατρών ορισμένου χρόνου από το υπουργείο υγείας Κύπρου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση Διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Θέση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Μετάφρασης
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ