Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Δελτία Τύπου
Ημερομηνία: 15/06/2017

ΠΟΣΔΕΠ

Για την υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των πανεπιστημιακών καθηγητών

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Με παλαιότερο έγγραφο (3103/11-12-15) της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, (ΑΕΔΠΚ) ως απάντηση σε σχετικό ερώτημα της Γ.Γ.Ε.Τ., δηλώθηκε ότι σύμφωνα με τον νόμο 3213/2003 υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) είναι και οι Υπεύθυνοι Έργων Δημοσίου Τομέα και Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων και κατά συνέπεια υπόχρεοι είναι και τα μέλη ΔΕΠ που είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι των δικαιούχων δράσεων κρατικών ενισχύσεων όπως έργα της ΓΓΕΤ. Με βάση το έγγραφο αυτό ένας σημαντικός αριθμός μελών ΔΕΠ υποχρεώθηκε σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για τα έτη 2015 και 2016 (έτη χρήσης 2014 και 2015).

Σε πρόσφατο ερώτημα της ΓΓΕΤ επανήλθε ερωτώντας (ανεξήγητα) μεταξύ άλλων αν είναι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και οι επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία δεν αποτελούν δράσεις κρατικών ενισχύσεων (π.χ. Ευρωπαϊκά ή με ίδια μέσα). Η απάντηση της ΑΕΔΠΚ ήταν ότι αν και από το κείμενο του νόμου δεν προκύπτει ευθέως, και αυτοί οι επιστημονικοί υπεύθυνοι είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Η απάντηση αυτή βασίστηκε στην ερμηνεία του σκοπού του νομοθέτη ως προς τη διασφάλιση της υπευθυνότητας, της ευθύνης και της λογοδοσίας και από το γεγονός ότι η ιδιότητα και οι αρμοδιότητες των προσώπων αυτών (δηλ. μελών ΔΕΠ επιστημονικών υπευθύνων ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία δεν αποτελούν δράσεις κρατικών ενισχύσεων) είναι όμοιες με αυτές των επιστημονικών υπευθύνων δράσεων κρατικών ενισχύσεων.

Αποτέλεσμα των προηγούμενων είναι να θεωρούνται υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης όλα τα μέλη ΔΕΠ που είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι σε οποιαδήποτε ερευνητικά προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛ.Κ.Ε. καθώς και τα μέλη επιτροπών παραλαβής ή ενστάσεων έργων, ανεξαρτήτως της προέλευσης και του ποσού της χρηματοδότησης, με αναδρομική ισχύ από 1/1/2014.
Με προφορική διευκρίνιση, η οποία ως τέτοια δεν καλύπτει τυπικά τους υπόχρεους, του Προέδρου της ΑΕΔΠΚ προς την Πρόεδρο της Συνόδου Πρυτάνεων, η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης δεν έχει αναδρομικό χαρακτήρα για τα έτη 2013 και 2014. Με βάση τα προηγούμενα καλούνται από τους ΕΛΚΕ τα μέλη ΔΕΠ να υποβάλουν, ανάλογα με τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία ήταν ή είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι, είτε ετήσια είτε περιοδική δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέχρι την 30η Ιουνίου 2017.

Αποτέλεσμα της διασταλτικής αυτής ερμηνείας του νόμου από την ΕΕΔΠΚ είναι να καλείται το σύνολο σχεδόν των πανεπιστημιακών καθηγητών και ερευνητών σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης λόγω της ιδιότητας του επιστημονικού υπευθύνου, ανεξαρτήτως της προέλευσης και του ποσού της χρηματοδότησης (ακόμη και με προϋπολογισμό λίγων εκατοντάδων ευρώ !!!), υποβαλλόμενοι σε μια απίστευτη ταλαιπωρία που απαιτεί η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων (τραπεζικοί λογαριασμοί, στοιχεία ακινήτων, κ.λπ.) και μάλιστα σε μια ασφυκτική προθεσμία ολίγων ημερών.
Με δεδομένο ότι τα στοιχεία της ΔΠΚ ήδη δηλώνονται (Ε1, Ε9), πλην του υπολοίπου στις 31/12 των τραπεζικών λογαριασμών το οποίο είναι διαθέσιμο στις ελεγκτικές αρχές, τέτοιες υπερβολικά απαιτητικές στην έκταση του πεδίου εφαρμογής τους διατάξεις ουσιαστικά δεν βελτιώνουν τις διαδικασίες ελέγχου, ενώ επιβαρύνουν με άσκοπο και αντιπαραγωγικό φορτίο τα μέλη ΔΕΠ, τα οποία ήδη επιτελούν αυξημένο έργο, λόγω της εδώ και χρόνια μη ανανέωσης του προσωπικού που αποχωρεί.

Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ ζητά από την ΑΕΔΠΚ και την Κυβέρνηση:
1. Να επανεξεταστεί και να ανακληθεί το έγγραφο της ΑΕΔΠΚ σε ότι αφορά τη διασταλτική ερμηνεία του νόμου για την υποχρέωση των μελών ΔΕΠ να υποβάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης και για ερευνητικά προγράμματα τα οποία δεν αποτελούν δράσεις κρατικών ενισχύσεων και μάλιστα ανεξαρτήτως ύψους προϋπολογισμού.
2. Να κατατεθεί από την κυβέρνηση στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση με την οποία να εξαιρούνται τα μέλη ΔΕΠ, επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων, από την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης δεδομένου ότι η διαχείριση έργων μέσω των ΕΛΚΕ ελέγχεται πολλαπλά από αρμόδια όργανα και αρχές και συνεπώς η χρονοβόρα και αντιπαραγωγική διαδικασία της υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης δεν προσθέτει κάτι στις διαδικασίες ελέγχου, ειδικά για έργα με μικρό προϋπολογισμό και έργα τα οποία δεν διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα.
3. Μέχρι τότε να βρεθεί τρόπος ώστε να δοθεί παράταση στην ασφυκτική ημερομηνία κατάθεσης των δηλώσεων για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές, οι οποίοι μόλις πριν λίγες ημέρες ενημερώθηκαν πλήρως για την υποχρέωσή τους αυτή, και
4. Να δοθούν γραπτές διευκρινίσεις από την ΑΕΔΠΚ για τη μη αναδρομικότητα της υποχρέωσης για τα έτη 2013 και 2014.

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Δελτία Τύπου
Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων στα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ
ΟΛΜΕ
Άμεση η καταβολή των ποσών για τα ΣΔΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ακόμη απλήρωτοι οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί και οι σύμβουλοι των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΔ
Πτυχές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2018
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΔΕ
Διευκρινίσεις στην αναφορά της ΔΙΣ για την απόφαση του ΣΤΕ για τα θρησκευτικά
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ