Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 30/04/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Κενή θέση ειδικού επιστήμονα στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα με πλήρη απασχόληση (140 ώρες μηνιαίως) στο Ερευνητικό Εργαστήριο Λήδρα.
Το Ερευνητικό Εργαστήριο Λήδρα ασχολείται με το χαρακτηρισμό και τη μελέτη παραδοσιακών και άλλων δομικών υλικών (π.χ. κονιαμάτων, ωμόπλινθων, δομικών λίθων κτλ.) με τη χρήση αναλυτικών και συμβατικών (πρότυπων και μη) μεθόδων. Εμπλέκεται επίσης σε πραγματογνωμοσύνες και εργασίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, με έμφαση σε έργα συντήρησης-αποκατάστασης μνημείων και παραδοσιακών κτηρίων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε σχετική με το αντικείμενο επιστήμη (π.χ. Γεωλογία, Χημική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Επιστήμη Υλικών κτλ.) και θα πρέπει να διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στην χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM) και τουλάχιστον ενός από τα πιο κάτω αναλυτικά όργανα:
Περιθλασίμετρο Ακτίνων Χ (XRD), Ποροσίμετρο Υδραργύρου (MIP), TG/DTA, XRF.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Προηγούμενη ενασχόληση και εμπειρία με τον χαρακτηρισμό δομικών υλικών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τον χαρακτηρισμό και τη μελέτη παραδοσιακών (ωμόπλινθων, λίθων, κονιαμάτων) και άλλων (σκυροδεμάτων, αδρανών) δομικών υλικών. Επιπρόσθετα θα εμπλακεί στη μελέτη φαινομένων διάβρωσης (π.χ. κρυστάλλωση αλάτων) και στην ανάπτυξη καινοτόμων σύνθετων υλικών με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. Το εργαστήριο στοχεύει σε έρευνα υψηλού επιπέδου και προβολή των αποτελεσμάτων της σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά. Επίσης συμμετέχει συστηματικά σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και δίκτυα. Ως εκ τούτου, ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί αναμένεται να μπορεί να συνεισφέρει στη
συγγραφή επιστημονικών άρθρων και ερευνητικών προτάσεων.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για ένα έτος για τη χρονική περίοδο 2017-2018 (ανάλογα με την ημερομηνία πρόσληψης). Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται στα €1500-2000 (κόστος εργοδότη) αναλόγως προσόντων. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου. Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
3. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες
4. Ονόματα τριών ατόμων, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο να είναι ακαδημαϊκοί, από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/ Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στον Δρ. Ιωάννη Ιωάννου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ioannis@ucy.ac.cy μέχρι τις 30 Απριλίου 2017 σε μορφή PDF.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Δρ. Ιωάννη Ιωάννου (τηλ: +357 22 892257 και email: ioannis@ucy.ac.cy).
Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας
Αρ. Θέσεων: Μια (1)
Κατηγορία: Ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Φυσικοθεραπέιας
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
θέση επίκουρου καθηγητή στο τμήμα μηχανικών πληροφορικής
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2 θέσεις ΔΕΠ στο τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
3 Θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Πληροφορικής και Φιλολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Θέση ΔΕΠ στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ