Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 31/03/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Θέση Βοηθού Στατιστικών Ερευνών για την έρευνα διαχείρισης αποβλήτων των επιχειρήσεων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), πιθανόν να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη Στατιστική Υπηρεσία, για το έτος 2017:

Βοηθός Στατιστικών Ερευνών για την Έρευνα Διαχείρισης Αποβλήτων των Επιχειρήσεων (Κλ. Α1)
Απαιτούμενα προσόντα:
(i) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
(ii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(iii) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων Χημεία, Χημική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Μηχανική Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων, Διαχείριση Αποβλήτων ή σε οποιοδήποτε άλλο συναφή κλάδο θα αποτελεί πλεονέκτημα.
(Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
1. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι τα ακόλουθα:
Ενεργούν ως απογραφείς για την Έρευνα Διαχείρισης Αποβλήτων των Επιχειρήσεων.
Επικοινωνούν προσωπικά ή τηλεφωνικώς με επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη διευθέτηση συνεντεύξεων και συλλογή στοιχείων και πληροφοριών. Επισκέπτονται επιχειρήσεις και οργανισμούς και συμπληρώνουν ερωτηματολόγια και άλλα στατιστικά έντυπα σε σχέση με τη δημιουργία και τη διαχείριση των αποβλήτων τους.
Σημ.:
1) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής απαιτείται όπως τα άτομα που θα επιλεγούν ταξιδεύουν και διαμένουν εκτός έδρας.
2) Η επιλογή των ατόμων θα γίνει σε σχέση με τις ανάγκες κατά επαρχία και οι υποψήφιοι να δηλώσουν την επαρχία προτίμησής τους στο ειδικό έντυπο αίτησης.
3) Τα άτομα που θα επιλεγούν θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δε θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.
2. Η βασική αμοιβή είναι η αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α1 (της οποίας ο ετήσιος βασικός μισθός είναι €9.295), μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2017 Νόμου, και σε αυτήν προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.
3. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας θα είναι για χρονική περίοδο ανάλογα με τις ανάγκες της έρευνας σε κάθε επαρχία και αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ δύο (2) έως τριών (3) μηνών. Οι ανάγκες υπολογίζονται σε 4-5 άτομα στην επαρχία Λευκωσίας, 2-3 άτομα στην επαρχία Λεμεσού, 2-3 άτομα στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου και 1-2 άτομα στην επαρχία Πάφου.
4. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Αρχείο της Στατιστικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα 22602130 και 22602132.
5. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο έναντι απόδειξης παραλαβής, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία της Στατιστικής Υπηρεσίας ή από την ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας (www.cystat.gov.cy). Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται με τα αναγκαία έγγραφα (πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφα απολυτηρίου, αντίγραφα πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας κτλ.). Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Αρχείο της Στατιστικής Υπηρεσίας, Μιχαλάκη Καραολή, 1444 Λευκωσία (κτήριο Υπουργείου Οικονομικών, πρώτος όροφος) ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 31 Μαρτίου 2017.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Προκήρυξη Γενικού Διαγωνισμού για 87 διοικητικούς υπαλλήλους στα Χρηματοοικονομικά και Μακροοικονομικά
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - EPSO
Πρόσληψη 4 ατόμων ICT Officer
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΜΥΝΑΣ
PhD Scholarship for international students at Walailak University in Thailand, 2017
WALAILAK UNIVERSTITY
Full and Half Tuition Fees International Office Scholarships, 2018
BATH SPA UNIVERSITY
Scholarships for International Students in UK, 2018
DE MONTFORT UNIVERSITY