Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 27/03/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Θέση Μεταπτυχιακού συνεργάτη στο τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΦΩΣ,
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Τίτλος: Μεταπτυχιακός Συνεργάτης
Αρ. Θέσεων: Μια (1)
Κατηγορία: (1) χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία.
Κωδικός Αίτησης: FOSS2017RA-02

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ, του Πανεπιστημίου Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης (μερικούς ή πλήρους απασχόλησης)
Μεταπτυχιακού Συνεργάτη. Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας που χρηματοδοτούνται από εξωτερική χρηματοδότηση.
Σημειώνεται ότι ένας (1) ανθρωπομήνας εργασίας πλήρους απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ισούται με 140 ώρες.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Ο/Η Μεταπτυχιακός/ή Συνεργάτης θα διεξάγει έρευνα μέσα στα πλαίσια των αναγκών των ερευνητικών προγραμμάτων του Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας στα θέματα του ελέγχου της ποιότητας των ΦΒ.
Συγκεκριμένα, ο/η επιτυχών υποψήφιος/α αναμένεται να έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και ευθύνες:
- Ανάλυση Σήματος (Signal Processing)
- Επεξεργασία εικόνας (Image processing)
- Σχεδιασμός, υλοποίηση και διεξαγωγή πειραμάτων για τη συλλογή δεδομένων αποδοτικότητας και ποιοτικής λειτουργίας φωτοβολταϊκών συστημάτων
- Μοντελοποίηση λειτουργίας φωτοβολταϊκών συστημάτων
- Ανάλυση δεδομένων
- Συγγραφή άρθρων και δημοσίευση αποτελεσμάτων
- Επίβλεψη ερευνητικών εργασιών τελειόφοιτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
- Υποστήριξη στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων
- Συνεισφορά στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και στην εκπαίδευση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου στην Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία, Φυσική ή Μαθηματικά με αντίστοιχο βαθμολογίας 2.1.
Η υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου και η έφεσή του για έρευνα θεωρούνται βασικά προσόντα.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η πλήρωση της θέσης (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) είναι με μονοετές συμβόλαιο σε ωριαία βάση, με δυνατότητα ανανέωσης. Το κατώτατο όριο του ωριαίου κόστους εργοδότησης καθορίζεται σε €8,57 (που αντιστοιχεί σε μηνιαίο μισθό €1.200 με βάση τις 140 ώρες εργασίας) και θα κυμανθεί μέχρι το ανώτατο όριο του ωριαίου κόστους εργοδότησης σε €20,00 (που αντιστοιχεί σε μηνιαίο μισθό €2.800 με βάση τις 140 ώρες εργασίας), αναλόγως εμπειρίας και προσόντων καθώς επίσης και των εργασιών του έργου. Από αυτό το ποσό θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδότη και εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους καθώς επίσης και τυχόν Φόρος Εισοδήματος. Το συμβόλαιο δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού και Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Ιδανικά η θέση θα πρέπει να συνδυασθεί με αίτηση για ένταξη στο διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου και η ερευνητική εργασία που θα διεξαχθεί ως μέρος του συμβολαίου, θα αποτελεί το θέμα της διδακτορικής διατριβής.

|ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση
2. Βιογραφικό σημείωμα με περιγραφή προηγούμενης εμπειρίας καθώς και τους βαθμούς των πτυχίων
3. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
4. Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Η. Γεωργίου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις geg@ucy.ac.cy και pafiti.elisavet@ucy.ac.cy, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται και ο κωδικός αίτησης (FOSS2017RA-02).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Δρα Γεώργιο Η. Γεωργίου, τηλ. 22892272 ή email: geg@ucy.ac.cy

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
10 Θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
6 θέσεις ΔΕΠ στη Σχολή Υγείας και τη σχολή Φυσικής Αγωγής
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση Επίκουρου καθηγητή ή Λέκτορα στο τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
6 Θέσεις ΔΕΠ στο ΕΚΠΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ