Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ » Δελτία Τύπου
Ημερομηνία: 21/10/2015

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΙΣΑ ζητά διαφάνεια στη λίστα επικουρικών ιατρών

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Αξιότιμοι Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με την ΥΑ Α2α/Γ.Π.οικ.58541/2015 (ΦΕΚ 1623/Β/3-8-2015) του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η Α2α/Γ.Π.οικ.42873/8-6-2015 (ΦΕΚ 1078/Β) «Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου-διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών ιατρών» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Α2α/ΓΠ.οικ. 52355/15-7-2015 (ΦΕΚ 1499/Β) ρυθμίστηκαν τα εξής: 1. Ορίστηκε προθεσμία μέχρι και 14-8-2015 προκειμένου να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση, οι εγγεγραμμένοι μέχρι 26-6-2015 στον κατάλογο των επικουρικών ιατρών, οι οποίοι δεν υπέβαλαν δήλωση προτίμησης έως 7-7-2015, ότι επιθυμούν να παραμείνουν στον κατάλογο και να τοποθετηθούν οπουδήποτε, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Όσοι ιατροί δεν υπέβαλαν μέχρι 14-8-2015 την ανωτέρω δήλωση, διαγράφτηκαν αυτοδικαίως από τον κατάλογο.

Πρέπει να επισημανθεί με ιδιαίτερη έμφαση ότι αν και μέχρι την συγκεκριμένη χρονική περίοδο δημοσιοποιούνταν στη σελίδα του Υπουργείου Υγείας οι κενές θέσεις επικουρικών ιατρών και η σειρά κατάταξης βάσει ημερομηνίας υποβολής, πλέον δεν υφίσταται η συγκεκριμένη ανάρτηση. Ως εκ τούτου μόνο το Υπουργείο Υγείας γνωρίζει τις κενές θέσεις και την σειρά κατάταξης στην λίστα επικουρικών. Πρέπει δε να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι εγγεγραμμένοι θα λαμβάνουν τον διορισμό τους και πρέπει εντός 7 ημερών να τον αποδεχθούν , άλλως τάσσονται τελευταίοι στη λίστα και σε περίπτωση που αρνηθούν δυο φορές αποκλείονται από την λίστα επικουρικών για δυο έτη.

Για λόγους διαφάνειας αιτούμαστε όπως επαναδημοσιεύσετε τις κενές θέσεις καθώς και την κατάταξη στη λίστα επικουρικών και παρακαλούμε για την δική μας ενημέρωση ώστε να δυνάμεθα να τις κοινοποιούμε μέσω της ιστοσελίδας μας στα μέλη μας.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ » Δελτία Τύπου
Αναστολή της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Αιτήσεις Ιατρών για ειδικό σεμινάριο του υπουργείου υγείας Κύπρου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Νέο εργαλείο εκτίμησης για τη διαπίστωση ύπαρξης ικανότητας για δικαιοπραξίες περουσιακού δικαίου σε ηλικιωμένους
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ
Ενημέρωση σχετικά με τον υποχρεωτικό ή μη διορισμό υπευθύνου προστασίας δεδομένων
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ο ΙΣΑ καλεί Φορείς και Επιστημονικές Ενώσεις να καταθέσουν τις απόψεις τους για το σχέδιο νόμου για την υγεία
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ