Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 25/09/2015 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Θέσεις υπαλλήλων με μετάταξη στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας ανακοίνωσε πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει με μετάταξη υπαλλήλων είναι οι ακόλουθες:

1 ΠΕ Δ/ΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 Υπάρχει κενή οργανική θέση
2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Δεν Υπάρχει κενή οργανική θέση
3 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Δεν Υπάρχει κενή οργανική θέση
4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝ. ΥΓ. & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 Δεν Υπάρχει κενή οργανική θέση
5 ΤΕ Δ/ΚΟΥ Λ/ΚΟΥ 1 Δεν Υπάρχει κενή οργανική θέση
6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 Υπάρχει κενή οργανική θέση
7 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2 Δεν Υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις
8 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΤΗ) 1 Υπάρχει κενή οργανική θέση
9 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ) 1 Υπάρχει κενή οργανική θέση
10 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΠΤΡΙΩΝ-ΡΑΠΤΡΙΩΝ-ΓΑΖΩΤΡΙΩΝ) 1 Υπάρχει κενή οργανική θέση
11 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ- ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ) 1 Υπάρχει κενή οργανική θέση
12 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 Υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις
13 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ. (ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΟΥ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ) 1 Υπάρχει κενή οργανική θέση
14 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΟΥ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) 1 Υπάρχει κενή οργανική θέση
15 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΥ) 1 Υπάρχει κενή οργανική θέση
16 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ) 1 Υπάρχει κενή οργανική θέση
17 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1 Υπάρχει κενή οργανική θέση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1 Υπάρχει κενή οργανική θέση
2 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 1 Υπάρχει κενή οργανική θέση
3 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Υπάρχει κενή οργανική θέση
4 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2 Υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις
5 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 Υπάρχει κενή οργανική θέση
6 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1 Υπάρχει κενή οργανική θέση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 Υπάρχει κενή οργανική θέση
2 ΔΕ ΒΟΗΘ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 Υπάρχει κενή οργανική θέση
3 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6 Υπάρχει κενή οργανική θέση

Η μετάταξη θα γίνει σε κενή οργανική θέση ή με μεταφορά θέσης, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας καθώς και της εν γένει προσωπικότητάς τους.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας από 17-08-2015 έως 25-09-2015 με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Αίτηση υποψηφιότητας ( υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται )
2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για
την πιστότητα του περιεχομένου του.
3) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών και όλων των πρόσθετων προσόντων.
4) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
5) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν:
α) οι ημερομηνίες διορισμού – ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας τους, εκθέσεις αξιολόγησης και αναρρωτικές άδειες τελευταίας πενταετίας.
β) ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη.

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία Διοικητικού, στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι.
Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει, στο Τμήμα Γραμματείας (πρωτόκολλο), στη διεύθυνση Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας Τ.Κ. 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ, εντός της οριζόμενης προθεσμίας με την ένδειξη « Αίτηση συμμετοχής στην πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ».

Πληροφορίες: https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A9%CE%93%CE%954690%CE%92%CE%A7-%CE%A07%CE%98


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Ηλεκτρολόγος Συντήρησης για Ρόδο και Σαντορίνη
FRAPORT GREECE
Procurement Buyer for Technical Supplies Services and Woks
FRAPORT GREECE
Continuous Improvement Analyst
FRAPORT GREECE
Χειριστές μηχανοκίνητων σαρώθρων για τα 14 αεροδόμια
FRAPORT GREECE
Θέση Ερευνητή Β Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας του ΕΚΕΤΑ
ΕΚΕΤΑ