Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ » Δελτία Τύπου
Ημερομηνία: 06/12/2014

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

Παρακράτηση συνδρομών Χημικών - υπέρ της Ένωσης Ελλήνων Χημικών για το έτος 2015

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 392/93 (ΦΕΚ 165/Α/27.9.1993) "Οι συνδρομές οι οποίες καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα κατά τις κείμενες διατάξεις και καταβάλλονται από τα τακτικά μέλη της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) τα οποία παρέχουν εξαρτημένη εργασία με οποιαδήποτε ιδιότητα ή ειδικότητα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, Οργανισμούς, Τράπεζες, Εταιρίες, Συνεταιρισμούς, ιδιώτες κλπ., παρακρατούνται από τις αποδοχές τους, από τους καταβάλλοντες αυτές εργοδότες τους, μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες κάθε ημερολογιακού έτους και αποδίδονται στην Ε.Ε.Χ. μέχρι το τέλος του επομένου, από τότε που παρακρατήθηκαν, μηνός, μαζί με σχετική αναλυτική κατάσταση που θα αναγράφει τα ονοματεπώνυμα και τα πατρώνυμα των μελών της Ε.Ε.Χ. και τα παρακρατηθέντα ποσά των συνδρομών.

Η απόδοση στην Ε.Ε.Χ. των συνδρομών αυτών μπορεί να γίνει ή με την καταβολή τους απ' ευθείας στην Ε.Ε.Χ. ή με έμβασμά τους στην Ε.Ε.Χ. με ταχυδρομική επιταγή ή με τραπεζική κατάθεση του αντίστοιχου
ποσού σε λογαριασμό που θα ανοίξει η Ε.Ε.Χ., η δε αναλυτική κατάσταση θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς, στην Ε.Ε.Χ. "

Η καταβολή της συνδρομής των Χημικών προς την Ε.Ε.Χ. είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Ν. 1804/88 (ΦΕΚ 177Α/25.8.1988) και για την παρακράτησή της από τον εργοδότη και την απόδοσή της δεν απαιτείται η συναίνεση του Χημικού .
Σας πληροφορούμε ότι η συνδρομή των Χημικών προς την Ε.Ε.Χ. για το 2015 καθορίστηκε στο ποσόν των 40 €.

Εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα:
α) Η κατάθεση των παρακρατηθέντων ποσών μπορεί να γίνει στο λογαριασμό ΟΨΕΩΣ της Ε.Ε.Χ. (ΠΡΟΣΟΧΗ: όχι σε έντυπο Νομικών Προσώπων) στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Αριθ. Λογ. : 129/480022-20 IBAN: GR74 0110 1290 0000 1294 8002 220.
β) Κατά την κατάθεση των παρακρατηθέντων ποσών θα πρέπει να αναφέρεται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος η επωνυμία της καταθέτουσας εταιρίας ή υπηρεσίας κλπ.
γ) Η εταιρία ή υπηρεσία κλπ. που καταθέτει τα παρακρατηθέντα ποσά θα πρέπει να αποστέλλει άμεσα με επιστολή, FAX ή e-mail (στο treasure@eex.gr) αναλυτική κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα και
πατρώνυμα των Χημικών από τους οποίους παρακρατήθηκαν οι συνδρομές στα γραφεία της Ε.Ε.Χ. και όχι στην Τράπεζα.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ » Δελτία Τύπου
Το ΤΕΕ διαφωνεί με την εξίσωση των αποφοίτων των Κολεγίων με τους διπλωματούχους μηχανικούς
ΤΕΕ
Καθορισμός προσόντων ανά κλάδο και ειδικότητα, κριτηρίων, μοριοδότησης και διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού από την ΑΕΜΥ ΑΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Το ΤΕΕ στηρίζει τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εκδηλώσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
ΠΕΥΦΑ
Για την αδειοδότηση φορέα πιστοποίησης προγράμματος σπουδών για την Αστρολογία
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.