Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ » Δελτία Τύπου
Ημερομηνία: 17/03/2014

ΓΣΕΕ

Η Ηλεκτρική Ενέργεια δεν είναι εμπόρευμα

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Επιστολή στον Πρωθυπουργό και στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης απέστειλε σήμερα η ΓΣΕΕ με την οποία ζητά την παρέμβασή τους ώστε να αποσυρθεί άμεσα το νομοσχέδιο για τη δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΓΣΕΕ με την επιστολή εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για εκχώρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στα ιδιωτικά συμφέροντα, επισημαίνει ότι η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι εμπόρευμα και αιτιολογεί την επικινδυνότητα μιας τέτοιας απόφασης τόσο για τα συμφέροντα της χώρας όσο και της κοινωνίας.

Προς
• Τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Α. Σαμαρά
• Τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Ε. Βενιζέλο
 
Κοινοποίηση
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ι. Μανιάτη

Θέμα: ʼμεση απόσυρση ΣχΝ για τη «Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας»
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης,
Η Γ.Σ.Ε.Ε. έχει εκφράσει επανειλημμένα και προς κάθε κατεύθυνση την πλήρη διαφωνία της στην εκποίηση δημόσιας περιουσίας και κοινωφελών οργανισμών, τονίζοντας τη διαρκή υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίζει με κάθε τρόπο την ικανοποίηση του δημόσιου συμφέροντος μέσω της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα των αγαθών ή υπηρεσιών που παράγουν ή παρέχουν οι οργανισμοί αυτοί.
 Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε άκρως επικίνδυνο όχι μόνο το περιεχόμενο και τη διαδικασία, αλλά και τη συγκυρία που έχει επιλεγεί για την προώθηση του Σχεδίου Νόμου σχετικά με τη δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας, σε εκτέλεση του πολυδιάστατου σχεδίου  αποκρατικοποίησης και αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ.

Πέραν της επί της αρχής στρατηγικής απόφασης απόσυρσης του δημόσιου ελέγχου και κρατικής εγγύησης στην καθολική παροχή του κοινωνικού αγαθού της ενέργειας, οφείλετε επιπλέον να αιτιολογήσετε στην ελληνική κοινωνία γιατί σχεδιάζετε την εκχώρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στα ιδιωτικά συμφέροντα και στους κανόνες κέρδους και ανταγωνισμού που αυτά υπηρετούν, ενώ είναι γνωστό  ότι:

- Εκτίθεται η κοινωνία σε πολλαπλούς και μη αναστρέψιμους κινδύνους.
Η ιδιωτικοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας εκθέτει την κοινωνία σε πολλαπλούς και μη αναστρέψιμους κινδύνους από την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής (διακινδύνευση της καθολικότητας πρόσβασης για το σύνολο της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας, διακινδύνευση της τροφοδοσίας και της ομαλής λειτουργίας του δικτύου, μετεγκατάσταση των οικισμών στα ορυχεία που παραχωρούνται, νέα τιμολογιακά δεδομένα με υποβάθμιση της ανάγκης διατήρησης και επέκτασης των κοινωνικών και των ειδικών τιμολογίων, δυνατότητα εισπράξεων λογαριασμών από ιδιώτες με πρόσθετες επιβαρύνσεις κλπ). Εξίσου θέτει σε κίνδυνο την πρόνοια τόσο για την ασφάλεια των κατοίκων από φυσικά φαινόμενα (πχ διαχείριση υδάτων σε περιόδους πλημμυρίδας), όσο και για την εκμετάλλευση των παραλιμνίων και παραποτάμιων περιοχών.

- Εκτίθεται σε κίνδυνο ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέα της οικονομίας στην πλέον κρίσιμη για τη χώρα οικονομική και κοινωνική συγκυρία.
 Με τον σχεδιασμό αυτό, εξουδετερώνεται η πολιτική ενίσχυσης τόσο του αγροτικού τομέα εκθέτοντας σε πλήρη επισφάλεια το κόστος άρδευσης  των εκτάσεων αγροτικής γης, όσο και της εγχώριας βιομηχανίας με την υπαναχώρηση από τη μέχρι σήμερα υποχρέωση της ΔΕΗ για παροχή εκπτώσεων στα τιμολόγια βιομηχανιών υψηλής τάσης. Αναρωτιέται εύλογα κανείς γιατί γίνεται συνειδητά η επιλογή στήριξης της ευαγγελιζόμενης ανάπτυξης σε πήλινα πόδια, οδηγώντας την ελληνική βιομηχανία σε μαρασμό και τους εργαζόμενους σε αυτήν στην απόλυση.

- Εκτίθενται οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ και το έργο τους ως βορά, ώστε μέσω μηχανισμών αμαύρωσης της εικόνας τους, να λεηλατηθούν τα δικαιώματά τους, εργασιακά και ιδιοκτησιακά επί της ΔΕΗ.
 Είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού ότι το διάστημα αυτό αξιοποιείται παράλληλα κάθε μηχανισμός αυτοματισμού κατά των εργαζομένων στη ΔΕΗ, προκειμένου να αποπροσανατολισθεί η κοινή γνώμη από τον αγώνα διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ και της συνεισφοράς των εργαζομένων αυτών σε όλα τα στάδια παραγωγής και παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας. Ταυτόχρονα βέβαια θυσιάζονται με μεγάλη ευκολία οι υποχρεώσεις της ΔΕΗ προς τους εργαζομένους και τους συνταξιούχους της, τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των οποίων επί της περιουσίας της εταιρίας, εκφράζουν τη λαϊκή συμμετοχή στο ιδιοκτησιακό της καθεστώς.

- Δεν υπάρχει έλλειμμα συμμόρφωσης της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά δεδομένα παροχής ενέργειας.
Η Ελλάδα δεν έχει έλλειμμα συμμόρφωσης στους ευρωπαϊκούς κανόνες για την αγορά  ενέργειας, ούτε η ελληνική Κυβέρνηση υποχρεούται στη λήψη πρόσθετων μέτρων από τη στιγμή που η συμμετοχή της ΔΕΗ στη συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι της τάξης του 65% και βαίνει μειούμενη, του υπολοίπου ποσοστού καλυπτόμενου από ιδιώτες ανεξάρτητους παραγωγούς. ʼραγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον έλεγχο της οποίας γίνεται επίκληση, γιατί δεν αντιδρά για την οργανωμένη προσπάθεια διατήρησης του κρατικού ελέγχου στην ηλεκτρική ενέργεια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στη Γαλλία και τη Γερμανία;

 Η Γ.Σ.Ε.Ε. σας δηλώνει ότι τα παραπάνω ζητήματα συνδέονται με αδιαπραγμάτευτες θέσεις της, αλλά και των εκπροσώπων των εργαζομένων στη ΔΕΗ, τις οποίες στηρίζει πλήρως.

Οι θέσεις αυτές καταδεικνύουν με τον πιο περίτρανο τρόπο τη μετατροπή του κοινωνικού αγαθού της ενέργειας σε εμπόρευμα και τη μεταστροφή του Κράτους από εγγυητή των κοινωφελών αγαθών και υπηρεσιών σε επικίνδυνο για τα συμφέροντα της χώρας διαχειριστή της δημόσιας περιουσίας και αδύναμο παρατηρητή της υποβάθμισης του καθολικού χαρακτήρα των κοινωνικών αγαθών.
Προφανώς και υπό το πρίσμα αυτό, αιτιολογείται και η υπερενίσχυση της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου της νέας καθετοποιημένης εταιρίας ηλεκτρισμού με τη ραγδαία αύξηση των προς πώληση μεγαβάτ (MW) και την ένταξη των νεότερων λιγνιτικών μονάδων και ορυχείων, αλλά και του υδροηλεκτρικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Νέστου. Ταυτόχρονα, μένουν (για προφανείς λόγους) αδιευκρίνιστα κρίσιμα ζητήματα, όπως η ουσιώδης μεταβολή της χρηματιστηριακής αξίας της επιχείρησης από την απόσχιση μέρους της, η αναζήτηση των οφειλών προς τη ΔΕΗ (με σημαντικό μέρος τις οφειλές του Δημοσίου), αλλά και τα κριτήρια επιλογής των ποσοστών της πελατειακής βάσης και την αναγκαστική απόσχιση/απορρόφηση των καταναλωτών/πελατών προς τη νέα εταιρία.
Αντίστοιχα αδιευκρίνιστο είναι το πώς εξυπηρετείται από τις διαδικασίες αυτές το δημοσιονομικό έλλειμμα, η κάλυψη του οποίου, ακόμα και όταν είναι ανυπόστατη όπως εν προκειμένω, θεωρείται ως αυτόματο επιχείρημα σε κάθε πράξη ιδιωτικοποίησης.
Θεωρούμε ότι συμμερίζεσθε ότι η οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα από τα μέτρα εκτέλεσης των όρων του διεθνούς δανεισμού της, δεν αφήνει κανένα περιθώριο διακινδύνευσης στην παροχή προς την κοινωνία των κοινωφελών αγαθών από τα οποία όχι μόνο η ευημερία της, αλλά και η ίδια η επιβίωσή της εξαρτάται.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση έχει σημαντική ευθύνη στην  προστασία της κοινοβουλευτικής διαδικασίας από τους μονόδρομους που οδηγεί η οροθεσία των διεθνών δανειστών, στις προαπαιτούμενες ενέργειας της οποίας έχει εγκλωβιστεί η χώρα,  σας ζητούμε την παρέμβασή σας για την άμεση απόσυρση αυτού του Σχεδίου Νόμου και την έμπρακτη διαβεβαίωση της κοινωνίας για την εγγύηση από το Κράτος του δημόσιου κοινωφελή χαρακτήρα της ηλεκτρικής ενέργειας και του κοινωνικού προσώπου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ » Δελτία Τύπου
Το ΤΕΕ διαφωνεί με την εξίσωση των αποφοίτων των Κολεγίων με τους διπλωματούχους μηχανικούς
ΤΕΕ
Καθορισμός προσόντων ανά κλάδο και ειδικότητα, κριτηρίων, μοριοδότησης και διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού από την ΑΕΜΥ ΑΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Το ΤΕΕ στηρίζει τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εκδηλώσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
ΠΕΥΦΑ
Για την αδειοδότηση φορέα πιστοποίησης προγράμματος σπουδών για την Αστρολογία
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.