Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΔΗΜΟΣΙΟ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 14/03/2014 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

20 θέσεις τεχνικού, διοικητικού, οικονομικού και βοηθητικού προσωπικού

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ -ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι πλήρους απασχόλησης και η κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη προσωπικού, που θα γίνει με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά από δοκιμαστική περίοδο τριών (3) μηνών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 ν 3429/2005.

Έξι (6) θέσεις ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων), για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά από προηγούμενη δοκιμαστική περίοδο τριών (3) μηνών.

Τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ, για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά από προηγούμενη δοκιμαστική περίοδο τριών (3) μηνών.

Μια (1) θέση ΣΕ ή ΔΕ Τεχνικού Η/Τ και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου, για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά από προηγούμενη δοκιμαστική περίοδο τριών (3) μηνών.

Επτά (7) θέσεις ΠΕ ή ΣΕ ή ΔΕ διαφόρων λοιπών ειδικοτήτων, για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά από προηγούμενη δοκιμαστική περίοδο τριών (3) μηνών.

Δύο (2) θέσεις στην κατηγορία «Τεχνικό – Βοηθητικό Προσωπικό», της ειδικότητας ΔΕ κλητήρων για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά από προηγούμενη δοκιμαστική περίοδο τριών (3) μηνών.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΕ», Κοραή 4 (6ος όροφος), 105 64 Αθήνα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώνουν στον φάκελο την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην από 14.2.2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται μέχρι και την 14.3.2014.

Κατεβάστε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΔΗΜΟΣΙΟ
5Ε/2020 - 12 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού σε ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε. και ΕΛΣΤΑΤ
ΑΣΕΠ