Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ » Δελτία Τύπου
Ημερομηνία: 12/12/2012

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μελών του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων με ταξί

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Δ.Σ. του «ΕΚ Αθηνά» απευθύνει δημόσια πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από αυτοκινητιστές – ιδιοκτήτες ταξί για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μελών του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων με ταξί για τα έτη 2013-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτες ταξί, δικαιούχοι της σχετικής άδειας ή νόμιμοι μισθωτές ταξί, να είναι κάτοχοι επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης, ενώ το ταξί θα πρέπει να έχει πρώτη επαγγελματική άδεια κυκλοφορίας του έτους 2004 και εφεξής και να έχει κινητήρα κυλινδρισμού τουλάχιστον 1800 cc.

Οι υπηρεσίες μεταφοράς που θα παρασχεθούν από τον επιλεγέντα θα αφορούν τις παρακάτω διαδρομές:
1) Πάτρα – Αθήνα (οποιοδήποτε σημείο) – Πάτρα με παραμονή στην Αθήνα έως 4 ώρες (και πιθανές μετακινήσεις εντός Αθήνας)
2) Πάτρα – Αθήνα (οποιοδήποτε σημείο) – Πάτρα με παραμονή από 4 – 8 ώρες (και πιθανές μετακινήσεις εντός Αθήνας)
3) Πάτρα – Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος
4) Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος – Πάτρα

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας που θα ανατεθεί για χρονικό διάστημα δύο ετών, με δυνατότητα παράτασης, δεν θα ξεπερνά το ποσό των 12.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η προτεινόμενη τιμή από κάθε υποψήφιο θα αφορά κάθε κατηγορία δρομολογίου χωριστά και στην τελική τιμή θα περιλαμβάνεται και ο αναλογούν ΦΠΑ. Τα τέλη διέλευσης (διόδια) κάθε μετάβασης θα βαρύνουν τον αυτοκινητιστή. Οιαδήποτε αύξηση διοδίων δεν δύναται να μεταβάλλει το ποσό της καθορισμένης αμοιβής του μεταφορέα που θα επιλεγεί.
 
Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχονται σε κλειστό φάκελο και θα πρέπει να παραδοθούν ή να έχουν περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυμεταφορά, ταχυδρομείο κλπ) στο πρωτόκολλο του ΙΝΒΙΣ/ Ε.Κ. Αθηνά (Κτίριο ΕΠΠ, οδός Σταδίου, Πλατάνι Πατρών, Τ.Κ. 26504, τηλ. 261-0910301) μέχρι Παρασκευή 21.12.2012 ώρα 14.00.

Η τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά από τριμελή επιτροπή. Σε περίπτωση που υποβληθούν συνδυασμένες προσφορές θα συνεκτιμηθούν αναλόγως. Η επιτροπή δύναται να αποφασίσει την κατάτμηση της ανάθεσης με την επιλογή περισσότερων του ενός υποψηφίων ανάλογα με την πρόταση ανά δρομολόγιο.

Ο υποψήφιος ή οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν τελικά θα πρέπει να προσκομίσουν εντός 5 ημερών τα έγγραφα που απαιτούνται για την απόδειξη της συνδρομής των απαιτούμενων προϋποθέσεων της ανάθεσης (άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου, άδεια οδήγησης κλπ) και στη συνέχεια θα υπογράψουν σχετική σύμβαση.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ » Δελτία Τύπου
Συνθήκες γαλέρας για εργαζόμενους στη φύλαξη κρατικής επιχείρησης
Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
Νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας»
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Το ΤΕΕ διαφωνεί με την εξίσωση των αποφοίτων των Κολεγίων με τους διπλωματούχους μηχανικούς
ΤΕΕ
Καθορισμός προσόντων ανά κλάδο και ειδικότητα, κριτηρίων, μοριοδότησης και διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού από την ΑΕΜΥ ΑΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Το ΤΕΕ στηρίζει τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ