Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ » Δελτία Τύπου
Ημερομηνία: 23/07/2012

ΟΑΕΕ

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση κενών θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων του ΟΑΕΕ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση κενών θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων του ΟΑΕΕ
ΑΠ Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Προκηρύσσουμε, την πλήρωση των κάτωθι θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (OAEE), σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α΄/29-3-2010):
α) Διεύθυνση Ασφάλισης της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας [ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, άρθρο 32 παρ.2 ΠΔ 154/2006 (ΦΕΚ167/Α΄/4-8-2006)]
β) Διεύθυνση Εσόδων της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας [ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, άρθρο 32 παρ.2 ΠΔ 154/2006 (ΦΕΚ167/Α΄/4-8-2006)]
γ) Περιφερειακή Διεύθυνση Νοτίου Αττικής [ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, άρθρο 33 παρ.1 ΠΔ 154/2006 (ΦΕΚ167/Α΄/4-8-2006)].

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Β΄ ή Γ΄, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης ή προϊσταμένου Τμήματος. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις αυτές, τότε μπορούν να είναι υποψήφιοι υπάλληλοι με τον αμέσως κατώτερο βαθμό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του αιτούντος, το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, στη Διεύθυνση Διοικητικού / Τμήμα Μονίμου Προσωπικού (ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, 10671 Αθήνα), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών που αρχίζει την 23 Ιουλίου 2012 και λήγει την 20 Αυγούστου 2012.
Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη επιστολή.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ » Δελτία Τύπου
Καθορισμός προσόντων ανά κλάδο και ειδικότητα, κριτηρίων, μοριοδότησης και διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού από την ΑΕΜΥ ΑΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Το ΤΕΕ στηρίζει τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εκδηλώσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
ΠΕΥΦΑ
Για την αδειοδότηση φορέα πιστοποίησης προγράμματος σπουδών για την Αστρολογία
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Το Νέο ΔΣ του Διόφαντου
ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ