Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: Επικοινωνήστε με το φορέα Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

14 θέσεις εκπαιδευτές

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με την υπ` αριθμ 20262/124270-3-11- 11 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος, και έχοντας υπόψη ότι α) οι αναγκαίοι όροι για την εκτέλεση του έργου θα καθοριστούν με την υπογραφής σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6Ν.2527/97 και β)ότι οι διενεργούμενες με τη παρούσα προσλήψεις εμπίπτουν στην εξαίρεση της γ περίπτωσης της παραγρ.2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/97, ζητά να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 8 μηνών , σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ακαδημαϊκού
έτους 2011-2012 του ΔΙΕΚ, τις εξής ειδικότητες

Τρία (3) άτομα ΔΕ Μάγειρες
Δύο (2 ) άτομα ΔΕ Κεραμίστες
Δύο (2) άτομα Φωτογράφοι
Ένα (1) άτομο ΤΕ Σχεδιαστής κοσμημάτων
Ένα (1) άτομο ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
Τρία ( 3 ) άτομα ΠΕ Αρχιτέκτονες
Ένα (1) άτομο ΔΕ Εκπαιδευτής Η/Υ
Ένα (1) άτομο ΠΕ Ιστορικός Κοινωνιολόγος

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να καταθέσουν στο κτίριο του Ι.Ε.Κ Δήμου Βόλου (Ρ. Φεραίου 1 & Χείρωνος) / έως 14/11/11 τα εξής δικαιολογητικά:
Αίτηση ( συμπληρώνεται στην υπηρεσία )
Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
Πτυχίο παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (ΑΣΠΑΙΤΕ-ΣΕΛΕΤΕ)
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία να αναφέρεται το είδος και η χρονική διάρκεια της διδακτικής εμπειρίας ( Αν πρόκειται για απασχόληση στο Δημόσιο οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του δημοσίου φορέα, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα) Για ελεύθερους επαγγελματίες, πλέον των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή μιας τουλάχιστον σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών.
Πιστοποιητικό οικείου Δήμου ότι ο υποψήφιος/α είναι εγγεγραμμένος/η στο δημοτολόγιο
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων)
Από τα παραπάνω, απαραίτητο τυπικό προσόν θεωρείται ο αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών. Τα υπόλοιπα προσόντα βαθμολογούνται, εφόσον υπάρχουν και αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά βεβαιώσεις.

Η εντοπιότητα και το πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ-ΣΕΛΕΤΕ δεν συνιστά απαραίτητο τυπικό προσόν, αλλά κριτήρια προτίμησης. H απόδειξη γνησιότητας των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών γίνεται βάσει του σχετικού πλαισίου του ΑΣΕΠ Κατά των αποτελεσμάτων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους άσκηση
ένστασης μέσα σε προθεσμία 5 ημερών ( υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επομένη μέρα της ανάρτησης τους.
ΠΡΟΥΣΣΗΣ 22-26, Τ.Κ 38446, Νέα Ιωνία, Βόλου. Τηλ: 2421029908, Fax: 2421022448


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ