Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ » Δελτία Τύπου
Ημερομηνία: 22/08/2011

ΕΚΚΕ

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Προκηρύσσουμε την πλήρωση των κάτωθι θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του ΕΚΚΕ:
Α. Διεύθυνση Διοικητικού
α. Τμήμα Προσωπικού
β. Τμήμα Γραμματείας
γ. Τμήμα Οικονομικού
Β. Διεύθυνση Επιστημονικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων
α. Τμήμα Βιβλιοθήκης
β. Τμήμα Εκδόσεων
γ. Τμήμα Διακίνησης Εκδόσεων και Πωλήσεων Βιβλίων
Γ. Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών
α. Τμήμα Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων.
2. Δικαίωμα υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Διοικητικού για:
α. το Τμήμα Προσωπικού
β. το Τμήμα Οικονομικού
γ. το Τμήμα Γραμματείας
και στη Διεύθυνση Επιστημονικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων για:
α. το Τμήμα Βιβλιοθήκης
β. το Τμήμα Εκδόσεων
γ. το Τμήμα Διακίνησης Εκδόσεων και Πωλήσεων Βιβλίων έχουν οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες, καθώς και υπάλληλοι των κατηγοριών
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΔΕ Δακτυλογράφων. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν βαθμό Α΄ και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν επιλέγονται υπάλληλοι βαθμού Β΄ οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β΄ τέσσερα (4) έτη και εάν δεν επαρκούν οι υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων, επιλέγονται υπάλληλοι με λιγότερο χρόνο στο βαθμό Β΄.

Δικαίωμα υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών για το Τμήμα Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων έχουν οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες,
καθώς και υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων, ΤΕ Τεχνολογικών εφαρμογών, ΔΕ Τεχνικού. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν βαθμό Α΄ και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν επιλέγονται υπάλληλοι βαθμού Β΄ οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β΄ τέσσερα (4) έτη και εάν δεν επαρκούν οι υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων, επιλέγονται υπάλληλοι με λιγότερο χρόνο στο βαθμό Β΄.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα από αυτά που ορίζονται
στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), ήτοι παραπτώματα που μπορεί να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα
.
Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στη Δ/νση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10)
εργάσιμων ημερών που αρχίζει την 22-8-2011. Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή.
Όσοι υπάλληλοι επιλεγούν με την ως άνω διαδικασία τοποθετούνται όχι για μια πλήρη θητεία, αλλά μέχρι την επιλογή προϊσταμένων Τμημάτων από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 159 του Ν. 3839/2010.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ » Δελτία Τύπου
Συνθήκες γαλέρας για εργαζόμενους στη φύλαξη κρατικής επιχείρησης
Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
Νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας»
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Το ΤΕΕ διαφωνεί με την εξίσωση των αποφοίτων των Κολεγίων με τους διπλωματούχους μηχανικούς
ΤΕΕ
Καθορισμός προσόντων ανά κλάδο και ειδικότητα, κριτηρίων, μοριοδότησης και διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού από την ΑΕΜΥ ΑΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Το ΤΕΕ στηρίζει τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ