Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ » Δελτία Τύπου
Ημερομηνία: 04/06/2011

Ε.Τ.Ε.Α.Μ

Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση εννέα (9) θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
«Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση εννέα (9) θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.»
Προκηρύσσουμε, την πλήρωση των κάτωθι θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών:
α. Τμήμα Ασφάλισης-Εσόδων-Μητρώου
β. Τμήμα Εντασσόμενων Ταμείων
γ. Τμήμα Απονομής Συντάξεων
δ. Τμήμα Εντασσόμενων Ταμείων
ε. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Λογιστηρίου
στ.Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας
ζ. Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
η. Τμήμα Γραμματείας
θ. Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι με βαθμό Α΄, αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι βαθμού Β΄, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β΄ τέσσερα (4) έτη και αν δεν επαρκούν οι υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων επιλέγονται υπάλληλοι με λιγότερο χρόνο στο βαθμό Β΄ και ανήκουν σε κλάδο, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα.

Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοικητικού ( Πειραιώς 9-11, Τ.Κ. 105 52, Αθήνα) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών που αρχίζει στις 06.06.2011 και λήγει στις 20.06.2011. Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή.

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ » Δελτία Τύπου
Καθορισμός προσόντων ανά κλάδο και ειδικότητα, κριτηρίων, μοριοδότησης και διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού από την ΑΕΜΥ ΑΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Το ΤΕΕ στηρίζει τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εκδηλώσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
ΠΕΥΦΑ
Για την αδειοδότηση φορέα πιστοποίησης προγράμματος σπουδών για την Αστρολογία
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Το Νέο ΔΣ του Διόφαντου
ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ