Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ » Δελτία Τύπου
Ημερομηνία: 15/05/2011

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων τμημάτων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Προκηρύσσουμε, την πλήρωση των κάτωθι θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:
Α. Διεύθυνση Υορέων.
1. Σμήμα Αδειοδότησης Παροχών Επενδυτικών Τπηρεσιών.
2. Σμήμα Αδειοδότησης Οργανισμών ?υλλογικών Επενδύσεων.
3. Σμήμα Εποπτείας Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ο.Σ.Ε.).
4. Σμήμα Εποπτείας Ο.Σ.Ε.
5. Σμήμα Αγορών Συστημάτων.
Β. Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιρειών.
6. Σμήμα Δημοσίων Προσφορών.
7. Σμήμα Διαρκούς Πληροφόρησης.
8. Σμήμα Περιοδικής Πληροφόρησης.
9. Σμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών
Γ. Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών.
10. Σμήμα Παρακολούθησης.
11. Σμήμα Ελέγχου Συναλλαγών.
12. Σμήμα Επικοινωνίας.
Δ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων.
13. Σμήμα Διεθνών Σχέσεων.
14. Σμήμα Ευρωπαϊκών Τποθέσεων.
Ε. Διεύθυνση Μελετών.
15. Σμήμα Μελετών.
16. Σμήμα Εκπαίδευσης.
?Σ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.
17. Σμήμα Προσωπικού
18. Σμήμα Πρωτοκόλλου.
19. Σμήμα Πληροφορικής.
Ζ. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
20. Σμήμα Οικονομικό.
21. Σμήμα Προμηθειών.
Η. Γραφεία και Γραμματείες.
22. Γραφείο Προέδρου και Αντιπροέδρων.
23. Γραμματεία Δ.Σ, Ε.Ε., και Γενικού Διευθυντή.
24. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων.
25. Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης.
26. Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
2. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι με βαθμό Α’, αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι βαθμού Β΄, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β΄τέσσερα (4) έτη και αν δεν επαρκούν οι υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις για την
κάλυψη των θέσεων επιλέγονται υπάλληλοι με λιγότερο χρόνο στο βαθμό Β΄ εφόσον ανήκουν σε κλάδο, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται ότι μπορούν να προϊστανται, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις (ήτοι στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού). Ειδικά στο τμήμα Πρωτοκόλλου προϊσταται υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών- Γραμματέων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα
Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
δέκα (10) εργάσιμων που αρχίζει την 16/5/2011. Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ » Δελτία Τύπου
Καθορισμός προσόντων ανά κλάδο και ειδικότητα, κριτηρίων, μοριοδότησης και διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού από την ΑΕΜΥ ΑΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Το ΤΕΕ στηρίζει τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εκδηλώσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
ΠΕΥΦΑ
Για την αδειοδότηση φορέα πιστοποίησης προγράμματος σπουδών για την Αστρολογία
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Το Νέο ΔΣ του Διόφαντου
ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ