Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ » Δελτία Τύπου
Ημερομηνία: 17/04/2011

Τ.Π.Δ.Υ.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση 13 θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων του Τ.Π.Δ.Υ.

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων του Τ.Π.Δ.Υ.».
Προκηρύσσουμε, την πλήρωση των κάτωθι δεκατριών (13) θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων των Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων που εδρεύει στην Αθήνα- Σταδίου 31, Τ.Κ 10559:
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
2. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
3. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Α΄ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
1. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
3. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Β΄ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
1. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
3. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Γ΄ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
1.ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΠΑΡΟΧΩΝ
2.ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
2. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα Προισταμένου Τμήματος ή υπάλληλοι με βαθμό Α΄, αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν , επιλέγονται υπάλληλοι βαθμού Β΄, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β΄ τέσσερα (4) έτη και εάν δεν επαρκούν οι υποψήφιοι με τις ως άνω προυποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων επιλέγονται υπάλληλοι με λιγότερο χρόνο στο βαθμό Β΄.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 παρ.6 του Ν.3655/2008 του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής προισταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής και ελλείψει ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Των Τμημάτων των Διευθύνσεων και του
Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου προιστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και ελλείψει ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα.
Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοικητικού /Προσωπικού (ταχ. δ/νση:Σταδίου 31 10559 ΑΘΗΝΑ)
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων που αρχίζει την 18-4- 2011 και λήγει την 3-5-2011.Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό
σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ » Δελτία Τύπου
Καθορισμός προσόντων ανά κλάδο και ειδικότητα, κριτηρίων, μοριοδότησης και διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού από την ΑΕΜΥ ΑΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Το ΤΕΕ στηρίζει τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εκδηλώσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
ΠΕΥΦΑ
Για την αδειοδότηση φορέα πιστοποίησης προγράμματος σπουδών για την Αστρολογία
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Το Νέο ΔΣ του Διόφαντου
ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ