Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ » Δελτία Τύπου
Ημερομηνία: 31/03/2011

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Προκήρυξη θέσεων Προϊσταμένων Οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) προκηρύσσει  τις θέσεις Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Επιπέδου Τμήματος του
ΕΛ.Γ.Α.

Η επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων, στις  προκηρυσσόμενες θέσεις, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α όπως ισχύει σήμερα:
Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της προκήρυξης στην Υπηρεσία τους (Κεντρ. Διοίκηση ή Περ/κό Υποκ/μα).
Η αίτηση υποβάλλεται μετά βιογραφικού σημειώματος στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος (Κεντρική Διοίκηση ή Περιφερειακό Υποκατάστημα) και για το εμπρόθεσμο της υποβολής της θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας κατάθεσης.
Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς με προτεραιότητα προτίμησης οι μέχρι και τρεις (3) οργανικές μονάδες στις οποίες επιθυμεί να τοποθετηθεί ο
υποψήφιος.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ » Δελτία Τύπου
Συνθήκες γαλέρας για εργαζόμενους στη φύλαξη κρατικής επιχείρησης
Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
Νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας»
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Το ΤΕΕ διαφωνεί με την εξίσωση των αποφοίτων των Κολεγίων με τους διπλωματούχους μηχανικούς
ΤΕΕ
Καθορισμός προσόντων ανά κλάδο και ειδικότητα, κριτηρίων, μοριοδότησης και διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού από την ΑΕΜΥ ΑΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Το ΤΕΕ στηρίζει τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ