Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 01/03/2010 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

230 Υπάλληλοι

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.4 του Κανονισμού Εργασίας της, Διαγωνισμό για την πρόσληψη 230 υπαλλήλων του Κλάδου Κύριου Προσωπικού για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του δικτύου της. Η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού θα ανατεθεί από την Τράπεζα στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Η διεξαγωγή των εξετάσεων, η επιλογή των θεμάτων, η μετάδοσή τους στα εξεταστικά κέντρα και η έκδοση των αποτελεσμάτων θα γίνει με την ευθύνη του Α.Σ.Ε.Π..

Α. Νομός Αττικής Αριθμός Θέσεων

Νησί Πόρος 2
» Σπέτσες 1
» Αίγινα 2
» Σαλαμίνα 1
» Κύθηρα 1
Δήμος Μάνδρας 2
» Μεγαρέων 2
» Ελευσίνας 2
» Ασπροπύργου 2
» Λαυρίου 1
» Ωρωπού 1
» Βιλλίων 2
» Ερυθρών 1

Β. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

1. Νομός Έβρου 1
• Νησί Σαμοθράκη 1
2. Νομός Ξάνθης 1
3. Νομός Ροδόπης 1
4. Νομός Δράμας 5
5. Νομός Καβάλας 4
• Νησί Θάσος 3

Γ. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

1. Νομός Θεσσαλονίκης
• Δήμος Λαγκαδά 1
• Δήμος Αγ. Γεωργίου 1
• Δήμος Ρεντίνας 1
• Δήμος Αγ. Αθανασίου 1
• Δήμος Κουφαλίων 1
• Δήμος Χαλάστρας 1
2. Νομός Κιλκίς 2
3. Νομός Σερρών 4
4. Νομός Χαλκιδικής 6
5. Νομός Πέλλας 2
6. Νομός Ημαθίας 2
7. Νομός Πιερίας 3

Δ. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

1. Νομός Φλωρίνης 2
2. Νομός Καστοριάς 1
3. Νομός Γρεβενών 1
4. Νομός Κοζάνης 5

Ε. Περιφέρεια Ηπείρου

1. Νομός Θεσπρωτίας 2
2. Νομός Πρεβέζης 3
3. Νομός Ιωαννίνων 4
4. Νομός ʼρτας 2

ΣΤ. Περιφέρεια Θεσσαλίας

1. Νομός Λάρισας 19
2. Νομός Μαγνησίας 2
• Νησί Σκόπελος 2
• » Αλόννησος 2
• » Σκιάθος 2
3. Νομός Καρδίτσας 2
4. Νομός Τρικάλων 2

Ζ. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος

1. Νομός Βοιωτίας 6
2. Νομός Ευβοίας 1
• Δήμος Καρύστου 1
• Δήμος Ερέτριας 1
• Δήμος Ελυμνίων 1
• Δήμος Κηρέως 1
• Νησί Σκύρος 1
3. Νομός Φωκίδας 5
4. Νομός Ευρυτανίας 1
5. Νομός Φθιώτιδας 5


Η. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

1. Νομός Αιτωλ/νίας 3
2. Νομός Αχαϊας 2
3. Νομός Ηλείας 1

Θ. Περιφέρεια Πελοποννήσου

1. Νομός Αργολίδας 3
2. Νομός Κορινθίας 3
3. Νομός Λακωνίας 4
4. Νομός Μεσσηνίας 2
• Δήμος Κυπαρισσίας 1
• Δήμος Πύλου 1
5. Νομός Αρκαδίας 1


Ι. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

1. Νομός Ζακύνθου 2
2. Νομός Κεφαλληνίας 3
3. Νομός Κερκύρας 9
4. Νομός Λευκάδας 1


Κ. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

1. Νομός Λέσβου
• Νησί Λέσβος 4
• » Λήμνος 1
2. Νομός Χίου
• Νησί Χίος 6
• » Οινούσες 1
3. Νομός Σάμου 3

Λ. Περιφέρεια Κρήτης

1. Νομός Χανίων 1
2. Νομός Ηρακλείου 1
3. Νομός Ρεθύμνου 1
4. Νομός Λασηθίου 2


Μ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

1. Νομός Δωδεκανήσου
• Νησί Ρόδος 7
• » Κάρπαθος 1
• » Κως 2
• » Λέρος 1
• » Σύμη 3
• » Μεγίστη(Καστελλόριζο) 1
• » Κάλυμνος 1
• » Πάτμος 1


2. Νομός Κυκλάδων
• Νησί ʼνδρος 1
• » Θήρα 4
• » Μύκονος 4
• » Σύρος 5
• » Μήλος 1
• » Πάρος 2
• » Τήνος 1
• » Νάξος 1
• » Ίος 1
• » Σίφνος 1
• » Κέα 1

Η ημερομηνία, η ώρα διεξαγωγής και τα εξεταστικά κέντρα διενέργειας του ως άνω Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν από την Τράπεζα μέσω του ημερησίου τύπου και θα καταχωρηθούν στο Internet στο site της ΕΤΕwww.nbg.gr και στο siteτου Α.Σ.Ε.Π. www.asep.gr 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να έχουν Ελληνική Εθνικότητα.  Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή, αν δεν υπάρχει, με σχετικό πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου.
2. Να έχουν πτυχίο τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) του 5ου Επιστημονικού Πεδίου (Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης) ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
Διευκρίνιση: Το 5ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης) καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου οποιουδήποτε έτους, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3. Να είναι ηλικίας μέχρι 30 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1980 και μετά).
4. Να είναι κάτοικοι των Νομών ή των Νησιών ή των Δήμων για τις προκηρυχθείσες θέσεις των οποίων διαγωνίζονται, ιδιότητα που θα αποδεικνύεται:
-με το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος στην περίπτωση υποβολής ατομικής φορολογικής δήλωσης 
- ή με το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του γονέα, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος, 
- και, εάν ελλείπουν τα παραπάνω εκκαθαριστικά σημειώματα, με Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ.
και πάντως σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρεται η μόνιμη κατοικία.
5. Οι άνδρες να μην έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στις ενότητες:
• Γλωσσικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων
• Αριθμητικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων
• Γενικών Γνώσεων
• Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά)
Η εξέταση σε όλες τις ενότητες θα γίνει με το σύστημα πολλαπλών επιλογών (multiple choice).

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν:
Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής, σε ειδικό έντυπο της Τράπεζας, στο οποίο περιλαμβάνεται δήλωση ενημέρωσης–συγκατάθεση του Ν.2472/97, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και παροχή συγκατάθεσης περί δημοσιοποιήσεως του ονοματεπώνυμου, καθώς και της αναλυτικής και της συνολικής βαθμολογίας, λαμβάνοντας παράλληλα και αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης.
Η κατάθεση των αιτήσεων – δηλώσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως και με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της στρατιωτικής ταυτότητας ή του δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

Η κατάθεση της αίτησης από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο μπορεί να γίνει μόνο αφού έχει υπογραφεί από τον υποψήφιο ειδική εξουσιοδότηση, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του από Αστυνομική Αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή Ελληνική Προξενική Αρχή στην περίπτωση που βρίσκεται στο εξωτερικό. Στην περίπτωση στρατευμένου, η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από τη Μονάδα όπου υπηρετεί ο υποψήφιος ή από άλλη Στρατιωτική Αρχή.

Το έντυπο της αίτησης – δήλωσης συμμετοχής θα υπάρχει και θα συμπληρώνεται στο Κατάστημα της Τράπεζας, στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Επίσης, η ειδική εξουσιοδότηση θα διατίθεται και θα παραλαμβάνεται από το ίδιο Κατάστημα. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται από 16/2/2010 μέχρι και την 1/3/2010 σε οποιοδήποτε Κατάστημα ο υποψήφιος επιθυμεί και κατά προτίμηση στο πλησιέστερο της κατοικίας του Κατάστημα της Τράπεζας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη από 08:00 – 14:30 και Παρασκευή από 08:00 – 14:00). Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα δεν θα ληφθούν υπόψη. Δεν θα γίνουν επίσης δεκτές αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία, καθώς και αιτήσεις που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα ή θα σταλούν με το ταχυδρομείο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του Διαγωνισμού ή ακόμη να τον αναβάλει ή να τον ματαιώσει, αφού ειδοποιήσει έγκαιρα τους ενδιαφερομένους. Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Αναγκών σε Προσωπικό της Διεύθυνσης Προσωπικού ( Αιόλου 86, Γραφείο 72, 1ος όροφος ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα: 2103341431, 2103342157, 2103341428, 2103341322, 2103341243, 2103341432.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση ερευνητή Β Βαθμίδας στο ΚΕΠΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ & ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ)
Θέση Ερευνητή Β Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Προκήρυξη για τη θέση του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
2 θέσεις Ερευνητών βαθμίδας Β στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
2 θέσεις Εντεταλμένων Ερευνητών βαθμίδας Γ στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ