Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 16/09/2009 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

UNDP

10 θέσεις για Έλληνες Junior Professional Officers (JPO)

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) αποτελεί το σημαντικότερο Πρόγραμμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το οποίο ασχολείται με θέματα ανάπτυξης και εστιάζει σε δράσεις προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Στόχος του Προγράμματος είναι η επίτευξη της μείωσης της φτώχειας σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως μέσω της υλοποίησης «Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Χωρών» που καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Το Πρόγραμμα Junior Professional Officers, είναι Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τις δωρήτριες χώρες του  UNDP και που διαχειρίζεται και επιβλέπει το ίδιο το UNDP. Το Πρόγραμμα JPO επιτρέπει σε νέους με τα κατάλληλα προσόντα να εργαστούν για τα Ηνωμένα Έθνη ως ειδικό επαγγελματικό προσωπικό, για ένα ή δύο έτη με πιθανότητα περαιτέρω εργασιακής σχέσης.

Για το έτος 2009 προκηρύσσονται 10 θέσεις για Έλληνες Junior Professional Officers

Ουκρανία, Κίεβο
ΚΩΔΙΚΟΣ 01

Τομέας: Τοπική Ανάπτυξη και Συγχρηματοδότηση

Καθήκοντα: Διαμόρφωση προτάσεων προγραμμάτων, δημιουργία εταιρικών σχέσεων με δωρήτριες χώρες, με την Ουκρανική Κυβέρνηση και τους περιφερειακούς Οργανισμούς και κινητοποίηση πόρων. Επίσης, ο έλεγχος και η παρακολούθηση της προόδου των προγραμμάτων που έχουν αναπτυχθεί.

Ειδικά προσόντα:
- MSc στην πολιτική επιστήμη ή στις αναπτυξιακές σπουδές με έμφαση στους τομείς της διακυβέρνησης, της μείωσης της φτώχειας, της ενέργειας και του περιβάλλοντος, κ.α.
- 18 μήνες σχετική εργασιακή εμπειρία στην έρευνα, σε υπηρεσίες που ασχολούνται με την ανάπτυξη, σε ΜΚΟ, το σχεδιασμό και τη σύνταξη εκθέσεων.

Ελλάδα, Αθήνα
ΚΩΔΙΚΟΣ 02

Τομέας: Φτώχεια και οικονομικά θέματα

Καθήκοντα:  Ενασχόληση με το Πρόγραμμα Προώθησης του Εμπορίου και των Επενδύσεων (BSTIP) του Γραφείου του UNDP στην Αθήνα, σε θέματα σχεδιασμού, λειτουργίας και προγραμματισμού δραστηριοτήτων, δημιουργίας στρατηγικών εταιρικών σχέσεων κτλ.

Ειδικά προσόντα:
- MSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στα Οικονομικά, σε Νομικές Επιστήμες και σε άλλους σχετικούς τομείς.
- 2 έτη εργασιακή εμπειρία σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, στη διαμόρφωση προτάσεων προγραμμάτων, στην παρακολούθηση και τον έλεγχο προγραμμάτων ιδιωτικού τομέα.

Δανία, Κοπεγχάγη
ΚΩΔΙΚΟΣ 03

Τομέας: HIV/ AIDS - Προμήθειες

Καθήκοντα: Έλεγχος και επίβλεψη των σχεδίων προμηθειών για συνέπεια με τις Οδηγίες Διαχείρισης Προμηθειών του Παγκόσμιου Ταμείου για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας, ανάλυση και αξιολόγηση των οικονομικών όρων και κανονισμών σε θέματα προμηθειών κτλ.

Ειδικά προσόντα:
- MSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στη Δημόσια Διοίκηση, στα Οικονομικά και σε άλλους σχετικούς τομείς
- 2 έτη εργασιακή εμπειρία σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο στις προμήθειες.

ΗΠΑ, Νέα Υόρκη
ΚΩΔΙΚΟΣ 04

Τομέας: Επιχειρησιακή και Διαχειριστική Διοίκηση

Καθήκοντα: 
Συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων πρακτικών διοίκησης, για την ενίσχυση της οργανωτικής αποδοτικότητας του UNDP, τη διατήρηση και διάδοση της γνώσης στο δίκτυο της Διοικητικής Πρακτικής κτλ.

Ειδικά προσόντα:
- MSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στη Δημόσια Διοίκηση, στα Οικονομικά και σε άλλους σχετικούς τομείς
- 1 έως 2 έτη εργασιακή εμπειρία ως σύμβουλος, εξοικείωση με το αντικείμενο του ΟΗΕ ή υπηρεσίες που ασχολούνται με την ανάπτυξη ή/και Διεθνείς Οργανισμούς ή την Ευρωπαϊκή Ένωση στο δημόσιο τομέα θεωρείται ως πλεονέκτημα.

ΗΠΑ, Νέα Υόρκη
ΚΩΔΙΚΟΣ 05
Τομέας: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Υποδομών (Capacity Development)

Καθήκοντα:
Ενασχόληση με θέματα αποτελεσματικότητας της βοήθειας στον Αναπτυξιακό Όμιλο των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Development Group), έρευνα και επιλογή των βέλτιστων πρακτικών στα θέματα της ανάπτυξης ικανοτήτων για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας κτλ.

Ειδικά προσόντα:
- MSc στις Διεθνείς Σχέσεις, στην Ανάπτυξη, στα Οικονομικά και σε άλλους σχετικούς τομείς
- 2-3 έτη εργασιακή εμπειρία κυρίως στον τομέα της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής βοήθειας ή υπηρεσίες που ασχολούνται με την ανάπτυξη ή/και Διεθνείς Οργανισμούς ή την Ευρωπαϊκή Ένωση στο δημόσιο τομέα θεωρείται ως πλεονέκτημα.

ΗΠΑ, Νέα Υόρκη
ΚΩΔΙΚΟΣ 06

Τομέας: Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας

Καθήκοντα:
Συνεργασία με τον Περιφερειακό Διευθυντή σε θέματα που αφορούν το σχεδιασμό της αναπτυξιακής πολιτικής, τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων, στήριξη των θεμάτων που αφορούν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, συμμετοχή στην οργάνωση συνεδρίων κτλ.

Ειδικά προσόντα:
- MSc στις Διεθνείς Σχέσεις, στην Ανάπτυξη, στα Οικονομικά ή σε άλλες κοινωνικές επιστήμες που συνδέονται με τους τομείς της διακυβέρνησης, της μείωσης της φτώχειας, της ενέργειας και του περιβάλλοντος, κ.α. 
- 1 έως 2 έτη εργασιακή εμπειρία στον τομέα της ανάπτυξης ή σε σχετικούς τομείς, και ιδιαίτερα στην πολιτική και στρατηγική ανάλυση. Η εμπειρία στη διαμόρφωση προγραμμάτων επιθυμητή.

Σλοβακία, Μπρατισλάβα
ΚΩΔΙΚΟΣ 07

Τομέας: Ενέργεια και Περιβάλλον/ Κλίμα

Καθήκοντα:
Αναλυτής στον τομέα της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος/ Κλίμα, στήριξη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση θεμάτων διαχείρισης κινδύνου για το κλίμα, θέματα σχετικά με την ανάπτυξη δυνατοτήτων στον τομέα της χρηματοδότησης άνθρακα και άλλων προγραμμάτων σχετικών με την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος.

Ειδικά προσόντα:
- MSc στο περιβάλλον/ενέργεια ή σε σχετικές αναπτυξιακές σπουδές
- 2 έτη εργασιακή εμπειρία στη διαμόρφωση, υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων στον τομέα της προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής επάρκειας, της ανανεώσιμης ενέργειας κτλ

Ελβετία, Γενεύη
ΚΩΔΙΚΟΣ 08

Τομέας: Φτώχεια, Τοπική Ανάπτυξη

Καθήκοντα:
Έρευνα και δημιουργία βάσης δεδομένων προγραμμάτων, συνεταίρων κτλ, συμμετοχή στην προσπάθεια δημιουργίας συλλογικών εταιρικών σχέσεων και κινητοποίησης των πόρων κυρίως με τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών κτλ

Ειδικά προσόντα:
- MSc στα Οικονομικά, στην Πολιτική Οικονομία, στις Κοινωνικές Επιστήμες και σε άλλους σχετικούς τομείς
- 1 έως 2 έτη εργασιακή εμπειρία σχετική με την Κοινωνία της Πληροφορίας και τις Επικοινωνίες, κυρίως σε θέματα ανάλυσης αναπτυξιακής πολιτικής.
- Απαραίτητη η γνώση και της Γαλλικής γλώσσας

Λίβανος, Βηρυτός
ΚΩΔΙΚΟΣ 09

Τομέας: Ανάπτυξη Ιδιωτικού Τομέα

Καθήκοντα:
 Έρευνα και διάδοση των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη στήριξη των SMEs σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, εισήγηση νέων, καινοτόμων προσεγγίσεων στο θέμα της ανάπτυξης των SMEs, χαρτογράφηση των δραστηριοτήτων των SMEs στο πλαίσιο του UNDP, με εξέταση και αξιολόγηση της επίδρασης των δραστηριοτήτων αυτών, κτλ.

Ειδικά προσόντα:
- MSc στα Οικονομικά, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στα Χρηματοοικονομικά ή σε άλλους σχετικούς τομείς
- 5 έτη εργασιακή εμπειρία στην στήριξη και ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs).

Τουρκία, Άγκυρα
ΚΩΔΙΚΟΣ 10

Τομέας: Ανάπτυξη Ιδιωτικού Τομέα

Καθήκοντα:
Αναγνώριση νέων τομέων για προγράμματα,  διαμόρφωση προγραμμάτων για την ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διερεύνηση νέων τομέων για συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα κτλ.

Ειδικά προσόντα:
- MSc στα Οικονομικά, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στην Πολιτική Επιστήμη και σε άλλους σχετικούς τομείς
- 3 έως 5 έτη εργασιακή εμπειρία στον εμπορικό ή/και αναπτυξιακό τομέα και σε διεθνές επίπεδο, κυρίως μέσω της συνεργασίας με μεγάλες επιχειρήσεις , εμπορικές τράπεζες, εισαγωγείς, προμηθευτές κτλ

Απαραίτητα προσόντα για τους υποψήφιους:
1. Ελληνική Υπηκοότητα.
2. Κάτοχος αναγνωρισμένου Πτυχίου ΑΕΙ και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου σπουδών, σχετικού με τον τομέα απασχόλησης.
3. Ηλικία έως 32 ετών.
4. Σχετική εργασιακή εμπειρία όπως αναφέρεται στους επιμέρους τομείς.
5. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Proficiency και άνω.
6. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα. Κ. Σερέτη μόνο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης sereti_k@mnec.gr.

Αιτήσεις: Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις κάλυψης θέσεων θα πρέπει να συμπληρώσουν το Φύλλο Αίτησης, καθώς και το Συμπληρωματικό Φύλλο και μαζί με τα σχετικά επικυρωμένα δικαιολογητικά να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στην εξής διεύθυνση:
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών, Τμήμα Β΄
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JPO
Ερμού & Κορνάρου 1, ΤΚ 105 63, Αθήνα

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από επιστολή (cover letter) που θα στηρίζει την υποψηφιότητα και θα αιτιολογεί την επιθυμία για τη συγκεκριμένη θέση. Η συγκεκριμένη επιστολή θα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι και για δύο θέσεις εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή επιστολή (cover letter) για την κάθε θέση. Μόνο οι υποψήφιοι που θα περάσουν το πρώτο στάδιο της επιλογής θα ενημερωθούν για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 16/09/2009 (Ως καταληκτική ημερομηνία θεωρείται η ημερομηνία σφραγίσεως του φακέλου από τα ΕΛΤΑ).

Κατεβάστε την αναλυτική περιγραφή των θέσεων και τα έντυπα αίτησης


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Bioinformaticians/ Computational Biologists
BSRC Fleming
Calling all future astronauts
ESA
Κενή θέση αρχαιολογικού λειτουργού
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
45 Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της πολιτικής για τα χημικά προϊόντα
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Senior Credit Risk Model Developer
EUROPEAN INVESTMENT BANK