Αρχική Επικοινωνία Forum SiteMap
           
Δημόσιο  

Προκηρύξεις

Δ.Τύπου

Εξετάσεις

Έντυπα

Εκπαίδευση  

Προκηρύξεις

Δ.Τύπου

Εξετάσεις

Έντυπα

Ευρ. Δημόσιο  

Προκηρύξεις

Δ.Τύπου

Εξετάσεις

Έντυπα

Αυτοδιοίκηση  

Προκηρύξεις

Δ.Τύπου

Εξετάσεις

Έντυπα
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
   
 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Λεωφ. Αλεξάνδρας 196
Τ.Κ. 115 21, Αθήνα
Τηλ. 210 6444505
φαξ 210 6451586

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας πρόκειται να υλοποιήσει τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔ. ΔΥΠΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΜ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Πολιτικές για Ανάπτυξη και Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο 3Α4
3Α7
3Α2
Β' Αττικής
Γ' Αττικής
Α' Αττικής
4/9/2006 - 3/10/2006
4/9/2006 - 6/10/2006
9/10/2006 - 10/11/2006
23/6/2006
23/6/2006
21/7/2006
Σύστημα για την Ανάλυση των Κινδύνων και τον Έλεγχο των κρίσιμων ορίων στα τρόφιμα - HACCP 7.2 A' Κεντρικής Μακεδονίας 4/9/2006 - 2/10/2006 14/7/2006
Δημόσια Υγεία και Παρασιτικά Τροπικά Νοσήματα 11.1 Α' Αττικής 11/9/2006 - 9/10/2006 14/7/2006
Πολιτικές για Ανάπτυξη και Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας
(e-learning)
4Β1
4Β2
4Β3
Δυτ. Μακεδονίας
Ιονίων Νήσων
Πελοποννήσου
2/10/2006 - 31/10/2006
9/10 /2006 - 7/11/2006
9/11 /2006 - 4/12/2006
14/7/2006
21/7/2006
8/9/2006
Εργαστηριακή Υποστήριξη της Δημόσιας Υγείας 5.2
5.1
Β' Αττικής
Α' Αττικής
2/10/2006 - 31/10/2006
1/11/2006 - 29/11/2006
14/7/2006
8/9/2006
Ζωοανθρωπονόσοι - Νεότερα Δεδομένα πάνω στην Ανοσοπαθογένεια και τη διάγνωσή τους 8.1 Α' Αττικής 1/11/2006 - 24/11/2006 8/9/2006
Πολιτικές για Ανάπτυξη και Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας
(e-learning)
3Β1 Αν. Μακεδονίας - Θράκης 8/11/2006 - 8/12/2006 8/9/2006

Τα προγράμματα απευθύνονται σε στελέχη του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, που εργάζονται σε υπηρεσίες υγείας, δημόσιας υγείας, πρόνοιας και προώθησης στην απασχόληση στην περιοχή της ΔΥΠε που αναφέρεται στη στήλη "ΔΥΠΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ" για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. "Υγεία - Πρόνοια" 2006-2006 (Γ' ΚΠΣ).

Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα βιογραφικά πρέπει να έχουν παραληφθεί από την ΕΣΔΥ μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στη στήλη "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ" για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο φαξ 210- 6451586 ή στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Γραφείο ΚΕΚ
Έργο "Επένδυση στην Υγεία"
Λεωφ. Αλεξάνδρας 196
Τ.Κ. 115 21 - Αθήνα

Πληροφορίες : Τηλ. 210-6444505 (κ. Δημήτρη Τριαντάφυλλο)


 
©2004 - 2006 Diorismos.gr - All rights reserved